DLA MIESZKAŃCA - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne są swoistą formą partycypacji społecznej, dialogu pomiędzy mieszkańcami a urzędem.
Są one sposobem informowania mieszkańców i jednocześnie pozyskiwania opinii na tematy dla nich ważne. Celem konsultacji jest wypracowanie porozumienia, wspólnego rozwiązania odpowiadającego wspólnym potrzebom i oczekiwaniom. Będziemy Państwa informować o prowadzonych konsultacjach społecznych na terenie Gminy Malczyce, aby umożliwić Państwu aktywny udział w ważnych Mieszkańców kwestiach.

wszystkie informacje będą zamieszczane w BIP:

 


Skip to content