Gmina Malczyce ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ?Ciepłe Mieszkanie? dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Malczyce

Gmina Malczyce od 15 marca br. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, którzy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Program wspiera zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program ?CIEPŁE MIESZKANIE? wspiera zastosowanie – TUTAJ

Bardziej szczegółowe informacje związane z naborem wniosków można uzyskać od pracowników Urzędu Gminy Malczyce (pokój nr 17 ? I piętro) lub pod numerem telefonu 71/317-92-23 wew.205

Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej w Urzędzie Gminy Malczyce w Biurze Obsługi Klienta na parterze.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Malczyce.

PROCES REALIZACJI PROGRAMU ?CIEPŁE MIESZKANIE?- TUTAJ

PYTANIA I ODPOWIEDZI PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE- TUTAJ

POZIOMY DOFINANSOWANIA PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE- TUTAJ

KOSZTY KWALIFIKOWANE W PROGRAMIE CIEPŁE MIESZKANIE – TUTAJ

 

Przypominamy, że warunkiem uzyskania dotacji w programie jest m.in. podpisanie w pierwszej kolejności umowy z gminą, a następnie rozpoczęcie inwestycji zgodnie z założeniami w/w programu.

ROZPOCZĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ,CZYLI DATA WYSTAWIENIA PIERWSZEJ FAKTURY ( W TYM ZALICZKOWEJ), NIE MOŻE NASTAPIĆ WCZEŚNIEJ NIŻ DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE MIESZKAŃCA Z GMINĄ MALCZYCE

Skip to content