„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Gmina Malczyce podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu i przystąpiła kolejny rok do obsługi Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Czyste Powietrze – dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.

Czyste Powietrze – na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Czyste Powietrze – ile?
Dotacja może wynosić :
do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
(roczny dochód wnioskodawcy do 100 tyś zł)
do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
(przeciętny miesięczny dochód na osobę:
do 1564 zł dla gospodarstwa wieloosobowego,
do 2186 zł dla gospodarstwa jednoosobowego)
do 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania
(przeciętny miesięczny dochód na osobę:
do 900 zł dla gospodarstwa wieloosobowego
do 2186 zł dla gospodarstwa jednoosobowego)

Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym i najwyższym , należy zwrócić się do GOPS- u (budynek Urzędu Gminy Malczyce, parter, pokój nr 3) o wydanie zaświadczenia o dochodach.

Formy dofinansowania:
Dotacja (wniosek składany do WFOŚiGW , za pośrednictwem gminy lub przez portal beneficjenta)
Dotacja z PREFINANSOWANIEM (wniosek wypełniony elektronicznie przez Generator Wniosków i wysyłany elektronicznym podpisem lub wypełniony elektronicznie, drukowany , podpisany ręcznie i wysyłany do WFOŚiGW lub składany przez Gminny Punkt w Malczycach w formie papierowej)

Terminy:
• Realizacja Programu: lata 2018-2029
• Podpisanie umów do: 31.12.2027 r.
• Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r

Punkt konsultacyjno – informacyjny – jak działa?
Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie „Czyste Powietrze” powinni skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Malczycach.
Aleksandra Biegacz, pokój nr 4 ,tel.: 71/317-92-23 wew.205,
e-mail:a.biegacz@malczyce.wroc.pl

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” jest czynny codziennie:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30,
wtorek w godz. 7:30 – 17:00,
piątek w godz. 7:30 – 14:00,

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze – TUTAJ

Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Malczyce – TUTAJ

BAZA WIEDZY:

Generator wniosków : https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu : https://wfosigw.wroclaw.pl/

Czyste Powietrze : https://czystepowietrze.gov.pl/

Portal Beneficjenta : https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista zielonych urządzeń i materiałów(ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl/

Doradztwo energetyczne: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80

Infolinia WFOŚiGW Wrocław: (+48) 607-700-370 (w godz.9:00 -14:00 )

Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Malczyce

(dane o liczbie złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów o dofinansowanie, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy).

teryt Nazwa gminy Powiat Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone )
21802 Malczyce Średzki 140 114 74 917231,98

Dane rejestrowane przez WFOŚiGW WROCŁAW

Informuję, że powyższe dane – stan na 30.09.2022r.

Skip to content