DLA MIESZKAŃCA - DEKLARACJA CEEB

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla Budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin będzie wynosił 14 dni.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza ? likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń ? emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

DEKLARACJA będzie zawierała takie informacje jak:
? imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
? adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
? informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych  nich paliwach,
? numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)
? adres e-mail (opcjonalnie)

W jaki sposób można będzie złożyć deklarację do CEEB?
? w formie elektronicznej, przez internet, LINK: https://zone.gunb.gov.pl/
? w formie papierowej ? wypełniony dokument będzie można wysłać listem, albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Malczyce (zgodnie z lokalizacją budynku)
? DRUK DEKLARACJI oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow?fbclid=IwAR1BYXu2W-4PlJ-Py3QNmcfoqMINUgwp64lXZOAw_fK1eRBPEzphdkar7To

Materiały informujące O CEEB:

Skip to content