DLA MIESZKAŃCA - WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

PODATKIBIBLIOTEKAIMPREZYSPORTSENIORKONSULTACJE SPOŁECZNEORGANIZACJE POZARZADOWEODPADY KOMUNALNEGMINA PARTNERSKATARGOWISKO W MALCZYCACHWYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁASESJA RADY GMINY

„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”


4.02.2021

WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU
WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU


24.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYMIANY ŻRÓDŁA CIEPŁA W RAMACH PROJEKTU
„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”
Uchwała nr VIII Rady ds. Projektu
Ogłoszenie oraz lista rankingowa
WZÓR: Zapytanie ofertowe
WZÓR: Formularz ofertowy
WZÓR: Protokół


3.11.2020

W związku z panującą pandemią COVID-19 Rada ds. Projektu w dniu 23.10.2020r dokonała zmiany w „Procedurze realizacji projektu grantowego” w punktach 5.3.2 i 5.4.4.

Poniżej publikujemy treść Uchwały oraz załączniki:
UCHWAŁA
PROCEDURA
OŚWIADCZENIE


27.10.2020

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” informujemy, iż zgodnie z procedurą realizacji projektu grantowego oraz kryteriami oceny formalnej złożone wnioski o udzielenie grantu, zostały sprawdzone przez pracowników punktu konsultacyjnego oraz zaopiniowane przez radę ds. projektu.

Poniżej publikujemy listę wniosków o udzielenie grantu, które zostały zakwalifikowane po ocenie formalnej i przeszły do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej.

Lista I Rundy Wniosków o udzielenie grantu, Gmina Malczyce
Projekt

„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych
w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego
i średzkiego”

nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0025/19

 

Lp. Nr Wniosku o udzielenie grantu Wymogi formalnespełnia/nie spełnia
1. 1/Malczyce/2020 spełnia
2. 2/Malczyce/2020 spełnia
3. 3/Malczyce/2020 spełnia
4. 4/Malczyce/2020 spełnia
5. 5/Malczyce/2020 nie spełnia
6. 6/Malczyce/2020 spełnia
7. 7/Malczyce/2020 spełnia
8. 8/Malczyce/2020 spełnia
9. 9/Malczyce/2020 spełnia
10. 10/Malczyce/2020 spełnia
11. 11/Malczyce/2020 spełnia
12. 12/Malczyce/2020 spełnia
13. 13/Malczyce/2020 spełnia
14. 14/Malczyce/2020 spełnia
15. 15/Malczyce/2020 spełnia
16. 16/Malczyce/2020 spełnia
17. 17/Malczyce/2020 spełnia
18. 18/Malczyce/2020 spełnia
19. 19/Malczyce/2020 spełnia
20. 20/Malczyce/2020 spełnia
21. 21/Malczyce/2020 spełnia
22. 22/Malczyce/2020 spełnia
23. 23/Malczyce/2020 spełnia
24. 24/Malczyce/2020 spełnia
25. 25/Malczyce/2020 spełnia
26. 26/Malczyce/2020 spełnia
27. 27/Malczyce/2020 spełnia
28. 28/Malczyce/2020 spełnia
29. 29/Malczyce/2020 spełnia
30. 30/Malczyce/2020 spełnia
31. 31/Malczyce/2020 nie spełnia
32. 32/Malczyce/2020 nie spełnia
33. 33/Malczyce/2020 spełnia

Szanowni Państwo, stworzyliśmy dla Was prezentację, która przybliży i ułatwi cały proces ubiegania się o grant.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do zapoznania się:

PREZENTACJA

OSOBY DO KONTAKU:

Karolina Zawiślak tel. 71 317 92 23 wew.220

Justyna Marchewka tel. 71 317 92 23 wew.205

06.07.2020
Termin składania wniosków :
I runda 06.07.2020 r. – 31.08.2020 r.

ogłoszenie o otwartym naborze WNIOSKÓW o udzielenie grantu

DOKUMENTACJA:

Procedura realizacji projektu
Zał. nr 1 – kryteria oceny projektu grantowego  -doc
Zał. nr 1 – kryteria oceny projektu grantowego – pdf

Zał. nr 2 – wzór umowy o powierzenie grantu – doc
Zał. nr 2 – wzór umowy o powierzenie grantu – pdf

WNIOSEK_PIECE – doc
WNIOSEK_PIECE – pdf  

Załączniki do wniosku:
Zał_1_Pełnomocnictwo – doc
Zał_1_Pełnomocnitwo – pdf 

Zał_2_Oświadczenie o zgodzie na realizację przedsięwzięcia – doc
Zał_2_Oświadczenie o zgodzie na realizację przedsięwzięcia -pdf
Zał_3_Zgoda właścicieli_wspólnoty zgodnie a art.19 – doc
Zał_3_Zgoda właścicieli_wspólnoty zgodnie a art.19 – pdf
Zał_4_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO – doc
Zał_4_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO – pdf
Zał_5_Pełnomocnictwo i zgodna na przeprowadzenie audytu – doc
Zał_5_Pełnomocnictwo i zgodna na przeprowadzenie audytu – pdf
Zał_6_Oświadczenie o pomocy de minimis w tym zaświaczenie o otrzymanej pomocy_08.06.2020 – doc
Zał_6_Oświadczenie o pomocy de minimis w tym zaświaczenie o otrzymanej pomocy_08.06.2020
– pdf
Zał_7_Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-inną-niż-de-minimis – doc
Zał_7_Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-inną-niż-de-minimis – pdf
Zał_8_Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis – doc
Zał_8_Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis – pdf
Zał_9_Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy – doc
Zał_9_Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy – pdf
Zał_10_Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT – doc
Zał_10_Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT – pdf
Zał_11_Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz nieruchomości – doc
Zał_11_Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz nieruchomości -pdf
Zał_12_Deklaracja-Grantobiorcy-dotyczaca-ilości-spalanych-paliw – doc
Zał_12_Deklaracja-Grantobiorcy-dotyczaca-ilości-spalanych-paliw – pdf 

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE – przykładowe wzory protokołów i wniosku o wypłatę grantu:
Wzór protokołu z wizji lokalnej 1 – doc
Wzór protokołu z wizji lokalnej – pdf 

Wzór protokołu z wizji lokalnej 2 – doc
Wzór protokołu z wizji lokalnej 2 – pdf 
WZÓR wniosku o wypłatę grantu 02.07.2020 – doc
WZÓR wniosku o wypłatę grantu 02.07.2020 – pdf 

Zaktualizowana LISTA AUDYTORÓW wybranych do opracowywania audytów uproszczonych w ramach konkursu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – pdf

 

 

 

 

 

12.05.2020 

ważne dla osób zainteresowanych wymianą pieców – więcej załącznik

______________________________________________________________________________________________

DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (PIECE WĘGLOWE)

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Malczyce

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” Typ 3.3e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”.

W ramach ww. konkursu można będzie uzyskać grant (dofinansowanie) na modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (piece węglowe) na:

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub
  • instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub
  • instalację kotłów spalających biomasę, lub
  • paliwa gazowe.

Proces aplikacyjny w ramach ww. konkursu związany jest z przygotowaniem znacznej ilości niezbędnych dokumentów m.in. aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Malczyce czy specjalistycznych analiz finansowo-ekonomicznych.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do składania WSTĘPNYCH WNIOSKÓW według załączonego wzoru, służących do oszacowania wartości do wniosku aplikacyjnego jaki planuje złożyć Gmina Malczyce oraz szczegółowego trybu udzielania przez gminę dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Wniosek dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 lub można go pobrać – TUTAJ

/Wypełnienie ankiety oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Gminę Malczyce zamieszczonych
w formularzu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, w celu przystąpienia
do konkursu w ramach RPO WD poddziałanie 3.3.1 OSI – Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym./

UWAGA!

Przedłużenie terminu składania wniosków do 15 stycznia 2019 roku w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 55-320 Malczyce, na adres e-mail sekretariat@malczyce.wroc.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Malczyce w godzinach pracy urzędu.

UWAGA:

  • Nie można złożyć wstępnego Wniosku na wymianę pieca węglowego na węglowy (bez znaczenia na jego normy), pieca gazowego na gazowy nowszego typu.
  • Nie można złożyć wstępnego Wniosku na instalacje już wykonane (posiadające odbiory i zapłacone).

W przypadku pytań można kontaktować się z Anną Świercz Sekretarzem Gminy, tel. 71/317-92-23.

.„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych
w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” – projekt grantowy.