DLA MIESZKAŃCA - WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

PODATKIBIBLIOTEKAIMPREZYSPORTSENIORKONSULTACJE SPOŁECZNEORGANIZACJE POZARZADOWEODPADY KOMUNALNEGMINA PARTNERSKATARGOWISKO W MALCZYCACHWYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁASESJA RADY GMINY

DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (PIECE WĘGLOWE) 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Malczyce

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” Typ 3.3e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”.

W ramach ww. konkursu można będzie uzyskać grant (dofinansowanie) na modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (piece węglowe) na:

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub
  • instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub
  • instalację kotłów spalających biomasę, lub
  • paliwa gazowe.

Proces aplikacyjny w ramach ww. konkursu związany jest z przygotowaniem znacznej ilości niezbędnych dokumentów m.in. aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Malczyce czy specjalistycznych analiz finansowo-ekonomicznych.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do składania WSTĘPNYCH WNIOSKÓW według załączonego wzoru, służących do oszacowania wartości do wniosku aplikacyjnego jaki planuje złożyć Gmina Malczyce oraz szczegółowego trybu udzielania przez gminę dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Wniosek dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 lub można go pobrać – TUTAJ

/Wypełnienie ankiety oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Gminę Malczyce zamieszczonych
w formularzu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, w celu przystąpienia
do konkursu w ramach RPO WD poddziałanie 3.3.1 OSI – Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym./

UWAGA!

Przedłużenie terminu składania wniosków do 15 stycznia 2019 roku w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 55-320 Malczyce, na adres e-mail sekretariat@malczyce.wroc.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Malczyce w godzinach pracy urzędu.

UWAGA:

  • Nie można złożyć wstępnego Wniosku na wymianę pieca węglowego na węglowy (bez znaczenia na jego normy), pieca gazowego na gazowy nowszego typu.
  • Nie można złożyć wstępnego Wniosku na instalacje już wykonane (posiadające odbiory i zapłacone).

W przypadku pytań można kontaktować się z Anną Świercz Sekretarzem Gminy, tel. 71/317-92-23.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie

PRUSICE PS ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.

INFORMUJE

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zachęcamy do udziału w projekcie oraz składania wniosków na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie i montażu mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z Odnawialnych Źródeł Energii.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gminy Malczyce otrzymają dotacje na montaż instalacji fotowoltaicznych w wysokości 85% poniesionych kosztów, a zamontowane panele pozwolą oszczędzić w skali roku od 1500 nawet do 3000 zł na rachunkach za energię elektryczną.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami oraz składania wniosków w jednym egzemplarzu w Sekretariacie Urzędu Gminy Malczyce.

Szczegóły dot. Projektu oraz dokumenty do pobrania znajdują się w poniższych załącznikach oraz na stronie http://www.prusiceps.pl.

Ogłoszenie – więcej załącznik
Wniosek o udzielenie grantu.doc – więcej załącznik
Wniosek o udzielenie grantu – więcej załącznik
Oświadczenie – więcej załącznik
Klauzula RODO – więcej załącznik 
Zgoda na przetwarzanie danych – więcej załącznik

 

                            ZARZĄD PRUSICE PS ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.

 

Dla tych z Państwa, którzy zastanawiają się nad złożeniem wniosku lub chcieliby zapoznać się z projektem, publikujemy PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ, która była przedstawiona podczas spotkania informującego o możliwości dofinansowania – 19 czerwca.

Prezentacja – więcej załącznik