URZĄD

URZĄD


Urząd Gminy Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

tel. 71 317 92 23
tel. 71 317 90 66
fax. 71 317 96 17
e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl

Numer rachunku bankowego
16 9589 0003 0006 1955 2000 0020

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:00

Kasa urzędu czynna:
poniedziałek – piątek 8:00 – 13:30

REFERATY


 

 

WYKAZ KONTAKTÓW DO PRACOWNIKÓW UG MALCZYCE I GOPS MALCZYCE

Pracownik Nr telefonu Adres e-mail
Andrzej Niemiec

Wójt

71/317-92-23 wew. 201 wojt@malczyce.wroc.pl
Gabriela Światkowska
Skarbnik
71/317-92-23 wew. 203 skarbnik@malczyce.wroc.pl

Sekretarz
Referat Finansów i Budżetu
Sylwia Jakimów

Podinspektor ds. księgowości

71/317-92-23 wew. 209 s.jakimow@malczyce.wroc.pl
 

Inspektor ds. księgowości

71/317-92-23 wew. 209
Barbara Rak

Inspektor ds. księgowości i oświaty

71/317-92-23 wew. 209 b.rak@malczyce.wroc.pl
Bernard Sosulski

Inspektor ds. podatkowych

71/317-92-23 wew. 212 podatki@malczyce.wroc.pl
Anna Rutowicz
Inspektor ds. księgowości
71/317-92-23 wew. 212 a.rutowicz@malczyce.wroc.pl
Małgorzata Kiełt

Podinspektor ds. windykacji i obsługi kasy

71/317-92-23 wew. 214 m.kielt@malczyce.wroc.pl
Centrum Usług Wspólnych
Mariola Bolek

Inspektor ds. księgowości

71/317-92-23 wew. 216 m.bolek@malczyce.wroc.pl
Violetta Boczar

Inspektor ds. księgowości o oświacie

71/317-92-23 wew. 216 v.boczar@malczyce.wroc.pl
Zyta Nowicka

Podinspektor ds. księgowości

71/317-92-23 wew. 218 z.nowicka@malczyce.wroc.pl
Iwona Szmidt
Podinspektor ds. księgowości
71/317-92-23 wew. 218 i.szmidt@malczyce.wroc.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Anna Grycz
Kierownik
71/317-92-23 wew. 207 usc@malczyce.wroc.pl
Agnieszka Stępień – Myca
Inspektor ds. ewidencji ludności
71/317-92-23 wew. 207 ewidencja@malczyce.wroc.pl
Referat Spraw Organizacyjnych
Kaja Rejek-Nowak

Inspektor ds. promocji

71/317-92-23 wew. 211 promocja@malczyce.wroc.pl
Dominika Bajorska

Podinspektor ds. obsługi rady gminy

71/317-92-23 wew. 206 radagminy@malczyce.wroc.pl
Joanna Solska

Inspektor ds. administracyjnych

71/317-92-23 wew. 200 sekretariat@malczyce.wroc.pl
Karolina Zawiślak
Inspektor ds. pozyskiwania środków
z funduszy zewnętrznych
71/317-92-23 wew. 220 k.zawislak@malczyce.wroc.pl
Joanna Ptaszyńska

Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

71/317-92-23 wew. 220 j.ptaszynska@malczyce.wroc.pl
Referat Rolny, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury
Mirosław Myśliwiec

kierownik

71/317-92-23 wew. 210 ros@malczyce.wroc.pl
Kinga Dworzycka

Inspektor ds. planowania przestrzennego

71/317-92-23 wew. 205 k.dworzycka@malczyce.wroc.pl
Justyna Marchewka
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
71/317-92-23 wew. 205 j.marchewka@malczyce.wroc.pl
Justyna Sęk

Podinspektor ds. ochrony środowiska

71/317-92-23 wew. 213 j.sek@malczyce.wroc.pl
Izabela Tomaszewska

Podinspektor ds. ochrony środowiska

71/317-92-23 wew.213 i.tomaszewska@malczyce.wroc
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Jadwiga Furmaniak

kierownik

71/317-92-23 wew. 215 gops@malczyce.wroc.pl
Anna Janik
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych
71/317-92-23 wew. 217 gops@malczyce.wroc.pl
Karolina Kowalska
Referent ds. świadczenia wychowawczego
71/317-92-23 wew. 217 gops@malczyce.wroc.pl
Anna Pochwała

Referent ds. administracyjnych

71/317-92-23 wew. 217 gops@malczyce.wroc.pl
Adrianna Cieśla
Pracownik Socjalny
71/317-92-23 wew. 204 gops@malczyce.wroc.pl
Aneta Banaś
Pracownik Socjalny
71/317-92-23 wew. 204 gops@malczyce.wroc.pl
Renata Wąsowska
Pracownik Socjalny
71/317-92-23 wew. 204 gops@malczyce.wroc.pl

 

 

Zarządzanie kryzysowe tel. 609 757 004

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU