URZĄD

advertisement advertisement advertisement

URZĄD


Urząd Gminy Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

tel. 71 317 92 23
tel. 71 317 90 66
fax. 71 317 96 17
e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl

Numer rachunku bankowego
16 9589 0003 0006 1955 2000 0020

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:00

Kasa urzędu czynna:
poniedziałek – piątek 8:00 – 13:30

REFERATY


Referat Finansów i Budżetu

 

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Skarbnik Marcin Popiuk wew. 203  11
Inspektor ds. księgowości Anna Przedwolska wew. 209  12
Inspektor ds. księgowości i oświaty Barbara Rak wew. 209  15
Inspektor ds. księgowości podatkowej Anna Rutowicz wew. 212  16
Inspektor ds. podatkowych Aleksandra Basta wew. 212  16
Podinspektor ds. obsługi kasy i windykacji Małgorzata Kiełt wew. 214 5  KASA

 

 

 

Centrum Usług Wspólnych
Referat Finansów i Budżetu

 

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Inspektor ds. księgowości Mariola Bolek wew. 216  13
Inspektor ds. księgowości Violetta Boczar wew. 216  13
Podispektor ds. księgowości Zyta Nowicka wew. 207  18

 

 

 

Referat Organizacyjny

 

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Sekretarz Anna Świercz wew.208 8
Inspektor ds. obsługi rady gminy Paulina Leśniak wew.206 21
Inspektor ds. promocji gminy Kaja Rejek-Nowak wew.211 22
Inspektor ds. pozyskiwania środków
z funduszy zewnętrznych
Karolina Zawiślak wew.211 22
Inspektor. ds. administracyjnych Joanna Solska wew.200 10

 

 

 

Referat Spraw Obywatelskich

 

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Kierownik Anna Grycz wew.207 17
Inspektor ds. ewidencji ludności Agnieszka Stępień-Myca wew.207 17

 

 

 

Referat Rolny, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej Infrastruktury.

 

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Kierownik Mirosław Myśliwiec wew. 210 15
Podinspektor ds. ochrony środkowiska Olga Łodej wew. 213 14
Podinsp. ds. ochrony środowiska Izabela Tomaszewska wew. 213 14
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Justyna Marchewka wew. 205 4

Inspektor ds. planowania przestrzennego

 Ryszard Czerwiec

wew. 205 4
Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomości Andrzej Dybka wew. 205 4
Podinspektor ds. inwestycji drogowych

Zarządzanie kryzysowe

Paweł Harom
tel. 609 757 004
wew. 205 4

 

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Kierownik Iwona Łuczkowiec-Baraniecka wew.215  2
Pracownicy Socjalni Aneta Banaś
Renata Wąsowska
Adriana Cieśla
wew.204  1
Asystent Rodziny Daria Wasielewska wew.204 1
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych Anna Janik wew.217  3
Referent ds. świadczenia wychowawczego Karolina Kowalska wew.217  3
Referent ds. administracyjnych Anna Pochwała wew.217 3

 

 

 

 

 

 

Referat Finansów i Budżetu

TELEFON 71 317 92

 1. Skarbnik – Marcin Popiuk – tel. wew. 203, pokój 16
 2. Główny Księgowy – Katarzyna Łukomska – tel. wew. 209, pokój 15
 3. Inspektor ds. księgowości i oświaty – Irena Ciura – tel. wew. 209, pokój 15
 4. Podinspektor ds. księgowości podatkowej – Krystyna Greszta – tel. wew. 212, pokój 20
 5. Inspektor ds. podatkowych – Joanna Bednarz – tel. wew. 212, pokój 20
 6. Podinspektor ds. obsługi kasy i windykacji – Małgorzata Kiełt – tel. wew. 204, pokój 5 KASA

Referat Organizacyjny

TELEFON 71 317 92 23

 1. Sekretarz – Anna Świercz – tel. wew. 208, pokój 11
 2. Inspektor ds. obsługi rady gminy – Paulina Bulik – tel. wew. 206, pokój 8
 3. Podinsp. ds. promocji gminy – Kaja Rejek – tel. wew. 211, pokój 9
 4. Podinsp. ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych – Aneta Gazda – tel. wew. 211, pokój 9
 5. Podinsp. ds. administracyjnych – Joanna Solska – tel. wew. 200, pokój 13

Referat Spraw Obywatelskich

TELEFON 71 317 92 23

 1. Kierownik – Bożena Sikorska – tel. wew. 207, pokój 21
 2. Podinspektor ds. ewidencji ludności – Renata Żukowska – tel. wew. 207, pokój 21

Referat Rolny, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej Infrastruktury.

TELEFON 71 317 92 23

 1. Kierownik – Mirosław Myśliwiec – tel. wew. 210, pokój 19
 2. Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomości – Andrzej Dybka tel. wew. 205, pokój 3
 3. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Renata Ciszewska – tel. wew. 205, pokój 3
 4. Inspektor ds. ochrony środowiska – Maria Zięba – tel wew. 213, pokój 18
 5. Podinsp. ds. ochrony środowiska – Janina Kociubińska – tel. wew. 213, pokój 18

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU