Zaznacz stronę

URZĄD

advertisement advertisement advertisement

URZĄD


 

Urząd Gminy Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

tel. 71 317 92 23
tel. 71 317 90 66
fax. 71 317 96 17
e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl

Numer rachunku bankowego
16 9589 0003 0006 1955 2000 0020

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:00

Kasa urzędu czynna:
poniedziałek – piątek 8:00 – 13:30

REFERATY


 

Referat Finansów i Budżetu

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Skarbnik Marcin Popiuk wew. 203  16
Główny Księgowy Katarzyna Łukomska wew. 209  15
Podinspektor ds. księgowości i oświaty Irena Ciura wew. 209  15
Podinspektor ds. księgowości podatkowej Anna Rutowicz wew. 212  20
Podinspektor ds. podatkowych Karolina Zawiślak wew. 212 20
Podinspektor ds. obsługi kasy i windykacji Małgorzata Kiełt wew. 204 5  KASA

Referat Organizacyjny

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Sekretarz Anna Świercz wew. 208 11
Inspektor ds. obsługi rady gminy Paulina Bulik/Izabela Tomaszewska wew. 206 8
Podinsp. ds. promocji gminy Kaja Rejek wew. 211 9
Podinsp. ds. pozyskiwania środków z  funduszy zewnętrznych Aneta Gazda wew. 211 9
Podinsp. ds. administracyjnych Joanna Solska wew. 200 13

Referat Spraw Obywatelskich

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Kierownik Bożena Sikorska wew. 207 21
Podinspektor ds. ewidencji ludności Renata Żukowska wew. 207 21

Referat Rolny, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej Infrastruktury.

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Kierownik Mirosław Myśliwiec wew. 210 19
Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomości Andrzej Dybka wew. 205 3
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Renata Ciszewska wew. 205 3
Inspektor ds. ochrony środowiska Maria Zięba wew. 213 18
Inspektor ds. planowania przestrzennego Ewelina Dworzecka wew. 205 3
Podinspektor ds. inwestycji drogowych Aleksander Zając wew. 205 3
Podinsp. ds. ochrony środowiska Janina Kociubińska wew. 213

18

Referat Finansów i Budżetu

TELEFON 71 317 92

 1. Skarbnik – Marcin Popiuk – tel. wew. 203, pokój 16
 2. Główny Księgowy – Katarzyna Łukomska – tel. wew. 209, pokój 15
 3. Inspektor ds. księgowości i oświaty – Irena Ciura – tel. wew. 209, pokój 15
 4. Podinspektor ds. księgowości podatkowej – Krystyna Greszta – tel. wew. 212, pokój 20
 5. Inspektor ds. podatkowych – Joanna Bednarz – tel. wew. 212, pokój 20
 6. Podinspektor ds. obsługi kasy i windykacji – Małgorzata Kiełt – tel. wew. 204, pokój 5 KASA

Referat Organizacyjny

TELEFON 71 317 92 23

 1. Sekretarz – Anna Świercz – tel. wew. 208, pokój 11
 2. Inspektor ds. obsługi rady gminy – Paulina Bulik – tel. wew. 206, pokój 8
 3. Podinsp. ds. promocji gminy – Kaja Rejek – tel. wew. 211, pokój 9
 4. Podinsp. ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych – Aneta Gazda – tel. wew. 211, pokój 9
 5. Podinsp. ds. administracyjnych – Joanna Solska – tel. wew. 200, pokój 13

Referat Spraw Obywatelskich

TELEFON 71 317 92 23

 1. Kierownik – Bożena Sikorska – tel. wew. 207, pokój 21
 2. Podinspektor ds. ewidencji ludności – Renata Żukowska – tel. wew. 207, pokój 21

Referat Rolny, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej Infrastruktury.

TELEFON 71 317 92 23

 1. Kierownik – Mirosław Myśliwiec – tel. wew. 210, pokój 19
 2. Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomości – Andrzej Dybka tel. wew. 205, pokój 3
 3. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Renata Ciszewska – tel. wew. 205, pokój 3
 4. Inspektor ds. ochrony środowiska – Maria Zięba – tel wew. 213, pokój 18
 5. Podinsp. ds. ochrony środowiska – Janina Kociubińska – tel. wew. 213, pokój 18

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU