URZĄD

advertisement advertisement advertisement

URZĄD


Urząd Gminy Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

tel. 71 317 92 23
tel. 71 317 90 66
fax. 71 317 96 17
e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl

Numer rachunku bankowego
16 9589 0003 0006 1955 2000 0020

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:00

Kasa urzędu czynna:
poniedziałek – piątek 8:00 – 13:30

REFERATY


Referat Finansów i Budżetu

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Skarbnik Marcin Popiuk wew. 203  11
Inspektor ds. księgowości Anna Przedwolska wew. 209  12
Inspektor ds. księgowości i oświaty Barbara Rak wew. 209  15
Inspektor ds. księgowości podatkowej Anna Rutowicz wew. 212  16
Inspektor ds. podatkowych Aleksandra Mróz wew. 212  16
Podinspektor ds. obsługi kasy i windykacji Małgorzata Kiełt wew. 214 5  KASA

 

Centrum Usług Wspólnych Referat Finansów i Budżetu

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Inspektor ds. księgowości Mariola Bolek wew. 216  13
Inspektor ds. księgowości Violetta Boczar wew. 216  13
Podinspektor ds. księgowości Zyta Nowicka wew. 218  22

 

Referat Organizacyjny

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Sekretarz Anna Świercz wew.208 8
Inspektor ds. obsługi rady gminy Paulina Leśniak wew.206 21
Inspektor ds. promocji gminy Kaja Rejek-Nowak wew.211 21
Inspektor ds. pozyskiwania środków
z funduszy zewnętrznych
Karolina Zawiślak wew.220 18
Inspektor. ds. administracyjnych Joanna Solska wew.200 10

 

Referat Spraw Obywatelskich

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Kierownik Anna Grycz wew.207 17
Inspektor ds. ewidencji ludności Agnieszka Stępień-Myca wew.207 17

 

Referat Rolny, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej Infrastruktury

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Kierownik Mirosław Myśliwiec wew. 210 15
Inspektor ds. ochrony środowiska Olga Kowalczyk wew. 213 14
Podinsp. ds. ochrony środowiska Izabela Tomaszewska wew. 213 14
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Justyna Marchewka wew. 205 4
Inspektor ds. planowania przestrzennego
Zarządzanie kryzysowe
Paweł Harom
tel. 609 757 004
wew. 205 4
Inspektor ds. inwestycji drogowych Bartłomiej Kot wew. 205 4

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PRACOWNICY TELEFON      71 317 92 23 POKÓJ
Kierownik Iwona Łuczkowiec-Baraniecka wew.215  2
Pracownicy Socjalni Aneta Banaś
Renata Wąsowska
Adriana Cieśla
wew.204  1
Asystent Rodziny  Iwona Buczyńska wew.204 1
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych Anna Janik wew.217  3
Referent ds. świadczenia wychowawczego Kinga Dworzycka wew.217  3
Referent ds. administracyjnych Anna Pochwała wew.217 3

 

Opiekunka domowa  – Krystyna Potrzeba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat Finansów i Budżetu

TELEFON 71 317 92

 1. Skarbnik – Marcin Popiuk – tel. wew. 203, pokój 16
 2. Główny Księgowy – Anna Przedwolska – tel. wew. 209, pokój 15
 3. Inspektor ds. księgowości i oświaty – Barbara Rak – tel. wew. 209, pokój 15
 4. Podinspektor ds. księgowości podatkowej – Anna Rutowicz – tel. wew. 212, pokój 20
 5. Inspektor ds. podatkowych – Aleksandra Mróz – tel. wew. 212, pokój 20
 6. Podinspektor ds. obsługi kasy i windykacji – Małgorzata Kiełt – tel. wew. 204, pokój 5 KASA

Referat Organizacyjny

TELEFON 71 317 92 23

 1. Sekretarz – Anna Świercz – tel. wew. 208
 2. Inspektor ds. obsługi rady gminy – Paulina Leśniak – tel. wew. 206
 3. Inspektor ds. promocji gminy – Kaja Rejek – tel. wew. 211
 4. Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych – Karolina Zawiślak – tel. wew. 220
 5. Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych – Anna Chechelska – tel. wew. 220
 6. Inspektor ds. administracyjnych – Joanna Solska – tel. wew. 200

Referat Spraw Obywatelskich

TELEFON 71 317 92 23

 1. Kierownik – Anna Grycz – tel. wew. 207
 2. Podinspektor ds. ewidencji ludności – Agnieszka Stępień-Myca  – tel. wew. 207

Referat Rolny, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej Infrastruktury.

TELEFON 71 317 92 23

 1. Kierownik – Mirosław Myśliwiec – tel. wew. 210
 2. Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomości – Andrzej Dybka tel. wew. 205
 3. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Justyna Marchewka – tel. wew. 205
 4. Podinspektor ds. inwestycji drogowych – Bartłomiej Kot – tel. wew. 205
 5. Inspektor ds. planowania przestrzennego, Zarządzanie kryzysowe –  Paweł Harom – tel. wew. 205
 6. Inspektor ds. ochrony środowiska – Izabela Tomaszewska – tel wew. 213
 7. Podinsp. ds. ochrony środowiska – Olga Łodej – tel. wew. 213

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU