DLA MIESZKAŃCA - ODPADY KOMUNALNE

PODATKIBIBLIOTEKAIMPREZYSPORTSENIORKONSULTACJE SPOŁECZNEORGANIZACJE POZARZADOWEODPADY KOMUNALNE


W związku z panującymi upałami, odpady biodegradowalne (worek brązowy) będą odbierane raz w tygodniu. Przypominamy, że odpady w dniu odbioru powinny być wystawione do godziny 6:00. Odpady wystawione w późniejszych godzinach mogą zostać nieodebrane. Reklamacje będą uwzględniane do 24h od daty odbioru.

Przypominamy, że od kwietnia odpady zmieszane będą odbierane raz w tygodniu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Malczyce – ul. Sienkiewicza (za ostatnimi zabudowaniami przemysłowymi)

W punkcie przyjmowane będą odpady powstające w gospodarstwie domowym, stanowiące surowce wtórne lub takie, których nie możemy umieścić w pojemnikach na odpady komunalne: – papier, – tworzywa sztuczne, – szkło, – opakowania wielomateriałowe, – przeterminowane leki, – chemikalia, – zużyte baterie i akumulatory, – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, – meble i inne odpady wielkogabarytowe, – zużyte opony, – odpady zielone, – odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów przeprowadzanych własnoręcznie, – termometry rtęciowe.

Odpady przywożone do punktu muszą być posegregowane i zabezpieczone!

W Punkcie nie będą przyjmowane: – metale, – papa, – azbest, – wełna mineralna, – styropian z ocieplenia, – odpady remontowe z remontów prowadzonych na obiektach przez firmy (na takie odpady należy we własnym zakresie zamówić kontener w firmie specjalizującej się w gospodarce odpadami)

Punk czynny jest:
poniedziałek – piątek  w godz. 1000 – 1600 soboty 900 -1400

Cztery razy w roku zostanie uruchomiona zbiórka odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych (np. meble).


Lokalizacja pojemników tzw. „gniazd” do selektywnej zbiórki szkła i plastiku na terenie gminy Malczyce

 1. Chełm – 1 kpl (szkło i plastik) – ul. Strzegomska – w sąsiedztwie budynku nr 8
 2. Chomiąża – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Średzka – w sąsiedztwie budynku nr 24 1 kpl ( szkło i plastik), ul. Średzka – w sąsiedztwie budynku nr 50
 3. Dębice – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Szkolna (koło świetlicy) 1 kpl (szkło i plastik), ul. Długa w sąsiedztwie budynku nr 18
 4. Kwietno – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Przelotowa, koło placu zabaw, 1kpl (szkło i plastik) ul. Wspólna , w sąsiedztwie budynku nr 9
 5. Malczyce – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Spokojna (za torami) 1 kpl (szkło i plastik), ul. Łąkowa (koło budynku dawnej kotłowni) 1 kpl (szkło i plastik), ul. Kolonia Cukrowni 1 kpl (szkło i plastik), ul. Portowa (koło boiska) 1 kpl (szkło i plastik), ul. Górna, skrzyż z ul. Sienkiewicza 1 kpl (szkło i plastik), ul. 1 Maja (stary plac targowy)
 6. Mazurowice – 1 kpl (szkło i plastik) , ul. Górna (koło sklepu) 1 klpl (szkło i plastik), ul. Górna – sąsiedztwie budynku nr 14 (obok starej remizy)
 7. Rachów – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Jastrzębska , w sąsiedztwie posesji nr 30
 8. Rusko – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Główna – w sąsiedztwie sklepu 1 kpl (szkło i plastik), ul. Główna – koło boiska
 9. Szymanów – 1kpl (szkło i plastik) , ul. Młyńska w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Polną
 10. Wilczków – 1kpl (szkło i plastik), ul. Długa w sąsiedztwie budynku 27, 1kpl (szkło i plastik), ul. Strzegomska obok sklepu i przystanku
 11. Zawadka – 1kpl (szkło i plastik), ul. Młyńska w sąsiedztwie budynków 3,7,9