DLA MIESZKAŃCA - ODPADY KOMUNALNE

PODATKIBIBLIOTEKAIMPREZYSPORTSENIORKONSULTACJE SPOŁECZNEORGANIZACJE POZARZADOWEODPADY KOMUNALNE

 

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego do opłaty śmieciowej

Z dniem 1 stycznia 2020 r. opłaty za śmieci prosimy wpłacać na nowy rachunek bankowy gminy:

80 9589 0003 0006 1955 2000 0420

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach, która nakłada wiele nowych obowiązków informujemy, że wszystkie zmiany na terenie gminy Malczyce zostaną wdrożone w połowie roku 2020.

Ponadto przypominamy, że nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za odpady uchwalone zostaną  przez Radę Gminy Malczyce również w połowie roku.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, podpowiadamy jak prawidłowo segregować odpady.

Na co powinniśmy się przygotować?
Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłat za odbiór i transport odpadów komunalnych.
Wszyscy mieszkańcy, zarówno ci, którzy segregują dziś odpady, jak i ci, którzy nie segregują  będą musieli wypełnić nowe deklaracje, w których nie będzie można zadeklarować zbierania odpadów w sposób nieselektywny. Dodatkowo mieszkańcy posiadający kompostownik, którzy zrezygnują z odbioru BIO odpadów będą zwolnieni z części opłat.
Zmiana opłaty za odbiór i wywóz odpadów
Stawki opłat zostaną uchwalone przez Radę Gminy Malczyce do połowy 2020 roku.  Obecnie wysokość opłaty za mieszkańca niesegregującego odpady nadal wynosi 16,00 zł, za segregującego 13,00 zł.
Sposób segregacji
Sposób segregacji nie ulega zmianie tzn. mieszkańcy selekcjonują 5 frakcji (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, BIO odpady i pozostałości z sortowania).
Kontrola prawidłowości segregacji
Firma odbierająca odpady przy odbiorze będzie kontrolowała prawidłową ich segregację. Konsekwencją niewłaściwej segregacji będzie naliczenie wyższej opłaty.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Malczyce – ul. Sienkiewicza (za ostatnimi zabudowaniami przemysłowymi)

W punkcie przyjmowane będą odpady powstające w gospodarstwie domowym, stanowiące surowce wtórne lub takie, których nie możemy umieścić w pojemnikach na odpady komunalne: – papier, – tworzywa sztuczne, – szkło, – opakowania wielomateriałowe, – przeterminowane leki, – chemikalia, – zużyte baterie i akumulatory, – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, – meble i inne odpady wielkogabarytowe, – zużyte opony, – odpady zielone, – odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów przeprowadzanych własnoręcznie, – termometry rtęciowe.

Odpady przywożone do punktu muszą być posegregowane i zabezpieczone!

W Punkcie nie będą przyjmowane: – metale, – papa, – azbest, – wełna mineralna, – styropian z ocieplenia, – odpady remontowe z remontów prowadzonych na obiektach przez firmy (na takie odpady należy we własnym zakresie zamówić kontener w firmie specjalizującej się w gospodarce odpadami)

Punk czynny jest:
poniedziałek – piątek  w godz. 1000 – 1600 soboty 900 -1400

Cztery razy w roku zostanie uruchomiona zbiórka odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych (np. meble).


Lokalizacja pojemników tzw. „gniazd” do selektywnej zbiórki szkła i plastiku na terenie gminy Malczyce

 1. Chełm – 1 kpl (szkło i plastik) – ul. Strzegomska – w sąsiedztwie budynku nr 8
 2. Chomiąża – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Średzka – w sąsiedztwie budynku nr 24 1 kpl ( szkło i plastik), ul. Średzka – w sąsiedztwie budynku nr 50
 3. Dębice – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Szkolna (koło świetlicy) 1 kpl (szkło i plastik), ul. Długa w sąsiedztwie budynku nr 18
 4. Kwietno – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Przelotowa, koło placu zabaw, 1kpl (szkło i plastik) ul. Wspólna , w sąsiedztwie budynku nr 9
 5. Malczyce – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Spokojna (za torami) 1 kpl (szkło i plastik), ul. Łąkowa (koło budynku dawnej kotłowni) 1 kpl (szkło i plastik), ul. Kolonia Cukrowni 1 kpl (szkło i plastik), ul. Portowa (koło boiska) 1 kpl (szkło i plastik), ul. Górna, skrzyż z ul. Sienkiewicza 1 kpl (szkło i plastik), ul. 1 Maja (stary plac targowy)
 6. Mazurowice – 1 kpl (szkło i plastik) , ul. Górna (koło sklepu) 1 klpl (szkło i plastik), ul. Górna – sąsiedztwie budynku nr 14 (obok starej remizy)
 7. Rachów – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Jastrzębska , w sąsiedztwie posesji nr 30
 8. Rusko – 1 kpl (szkło i plastik), ul. Główna – w sąsiedztwie sklepu 1 kpl (szkło i plastik), ul. Główna – koło boiska
 9. Szymanów – 1kpl (szkło i plastik) , ul. Młyńska w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Polną
 10. Wilczków – 1kpl (szkło i plastik), ul. Długa w sąsiedztwie budynku 27, 1kpl (szkło i plastik), ul. Strzegomska obok sklepu i przystanku
 11. Zawadka – 1kpl (szkło i plastik), ul. Młyńska w sąsiedztwie budynków 3,7,9