Zaznacz stronę

DOKUMENTY STRATEGICZNE

DOKUMENTY STRATEGICZNE

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malczyce – więcej załącznik

Strategia Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2015-2022 – więcej załącznik

Wieloletni Plan Inwestycyjny – więcej załącznik

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022 – więcej załącznik

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Malczyce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 – więcej załącznik

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Malczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 – więcej załącznik 

Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Malczyce – więcej załącznik