GMINA - RADA GMINY

advertisement advertisement advertisement

WYKAZ RADNYCH


1.  Monika Olchawa
Przewodnicząca
Rady Gminy
Malczyce
2. Zbigniew Dudziński
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Rusko
3. Stefan Grycz
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Wilczków
4. Katarzyna Chicińska Radna Malczyce
5. Leszek Fudali Radny Szymanów
6. Leokadia Gancarz Radna Malczyce
7. Marcin Głowacki Radny Malczyce
8. Bogusław Grabowiecki Radny Malczyce
9. Mariola Kądziela Radna Kwietno
10. Wiesław Kowalski Radny Malczyce
11. Agnieszka Król
Radna Malczyce
12. Jerzy Krzywdziński Radny Chomiąża
13. Krzysztof Pastuch Radny Mazurowice
14. Stanisław Sobowiec Radny Malczyce
15. Tomasz Sokal
 Radny Dębice

PLAN PRACY RADNY GMINY


Plan pracy Rady Gminy Malczyce  – więcej załącznik

Plan pracy Komisji Budżetowej i Rozwoju Gminy –

Plan pracy Komisji Rewizyjnej –

Plan pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –

Plan pracy Komisji Skarg i wniosków  –

 

 

STAŁE KOMISJE


KOMISJA REWIZYJNA

 

 1. Fudali Leszek – przewodniczący
 2. Sobowiec Stanisław – zastępca przewodniczącego
 3. Chicińska Katarzyna
 4. Kowalski Wiesław
 5. Król Agnieszka

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GMINY

 

 1. Krzywdziński Jerzy – przewodniczący
 2. Chicińska Katarzyna
 3. Dudziński Zbigniew
 4. Fudali Leszek
 5. Gancarz Leokadia
 6. Głowacki Marcin
 7. Grabowiecki Bogusław
 8. Grycz Stefan
 9. Kądziela Mariola
 10. Kowalski Wiesław
 11. Król Agnieszka
 12. Olchawa Monika
 13. Pastuch Krzysztof
 14. Sobowiec Stanisław
 15. Sokal Tomasz

KOMISJA OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 1. Sokal Tomasz   – przewodniczący
 2. Chicińska Katarzyna
 3.   Dudziński Zbigniew
 4. Fudali Leszek
 5. Grycz Stefan
 6. Krzywdziński Jerzy
 7. Olchawa Monika

 

KOMISJA SKARG I WNIOSKÓW

 

 1. Chicińska Katarzyna  – przewodnicząca
 2. Król Agnieszka – zastępca przewodniczącego
 3. Fudali Leszek
 4. Gancarz Leokadia
 5. Sobowiec Stanisław