GMINA - WŁADZE

advertisement advertisement advertisement

SYMBOLE GMINY


Rada Gminy Malczyce w dniu 28 października 2014 r. na sesji Rady Gminy podjęła UCHWAŁĘ NR LIV/232/2014 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, pieczęci, łańcuchów władzy i sztandaru Gminy Malczyce. Herb Gminy Malczyce przedstawia się następująco: W polu srebrnym, na falach błękitno- srebrno- błękitnych, łódka czarna, z zaznaczonymi konturami desek srebrnymi, z rozwiniętym żaglem trójkątnym czerwonym, na którym znak osobisty Henryka Brodatego srebrny.1 Czarna łódź z czerwonym żaglem na błękitno- srebrnych falach pochodzi ze znaku pieczętnego siedziby gminy, Malczyc. Znak osobisty Henryka Brodatego podkreśla położenie gminy na Dolnym Śląsku i stanowi symbol wspólny dla wszystkich wsi. Kombinacja obu elementów symbolizuje ciągłość historyczną terenu dzisiejszej gminy od czasów Henryka Brodatego do czasów najnowszych. Barwy herbu są takie, jak w XX-wiecznym herbie Malczyc. Istnieje także pewna ogólniejsza symbolika heraldyczna tynktur użytych w herbie. Srebro oznacza pokorę, czystość, uczciwość, niewinność, niepokalaność, bogactw, czerwień odwagę, waleczność, chwałę, błękit piękność, wzniosłość, pochwałę, prawość, czerń bogactwo, ale i pokorę. Niezależnie od tego, znaczenie mają też kombinacje barw. Srebrna z czerwoną oznaczają odwagę, srebrna z czarną- powściągliwość, skromność. Dopuszcza się, na potrzeby poligrafii i grafiki komputerowej, wyrażanie tynktury srebrnej przez kolor biały. Flaga Gminy Malczyce w symboliczny sposób informuje o mieszkańcach, terytorium oraz o władzach samorządowych gminy.