GMINA - JEDNOSTKI

advertisement advertisement advertisement

GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach


GOPS


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce
e-mail: gops_malczyce@poczta.onet.pl

tel. fax: 71 317 94 71

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30
wtorek  – 7.30 – 17.00
piątek   –  7.30 –  14.00

numery wewnętrzne:
215 – Kierownik,
218 – księgowość
204 – pracownicy socjalni
217 – świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, fundusz alimentacyjny, asystent rodziny

Kierownictwo Ośrodka:
Kierownik – Iwona Łuczkowiec – Baraniecka
Główny księgowy – Zyta Nowicka

Działalność GOPS:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach realizuje zadania z zakresu:
1. Pomoc społeczna,
2. Świadczenia rodzinne,
3. Fundusz alimentacyjny,
4. Dodatki mieszkaniowe,
5. Asystent rodziny
6. Zespół interdyscyplinarny
7. Usługi opiekuńcze
8. Karta Dużej Rodziny

Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.


Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o
ul. 1 Maja 5c
55-320 Malczyce

e-mail: muk@mukmalczyce.pl
tel.  71/ 317 91 67, 71/ 317 90 61
fax: 71/ 317 91 67

NIP: 9131589481

Prezes MUK: Jarosław Arciszewski

http://mukmalczyce.pl/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Podstawowa Opieka Zdrowotna
ul. Mickiewicza 6
55-320 Malczyce

 

e-mail: spzozmalczyce@gmail.com
tel.fax: 71/317 91 18

 

Kierownik SPZOZ – Mateusz Olkowski

Gminny Ośrodek Kultury


Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach
ul. Sienkiewicza 10 A
55-320 Malczyce
e-mail: gok@malczyce.wroc.pl
tel. 71 317 91 70

NIP: 9131506064
Regon: 932642642

Konto: nr 21 9589 0003 0006 0020 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej

Dyrektor: Magdalena Kożuszko

W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach wchodzą:
– Dom Kultury w Malczycach, ul. Sienkiewicza 10A
– Świetlice wiejskie:

  • Wilczków,
  • Kwietno,
  • Dębice,
  • Chełm,
  • Rusko,
  • Mazurowice,
  • Rachów,
  • Chomiąża.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury – ( POBIERZ W PDF )
Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury – ( POBIERZ W PDF )

Biblioteka


Gminna Biblioteka Publiczna w Malczycach (tymczasowo przeniesiona do Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach)
ul. Sienkiewicza 10A
55-320 Malczyce

e- mail: biblioteka.malczyce@wp.pl
tel. 71 317 91 70

Gminna Biblioteka Publiczna w Malczycach  jest jednostką podlegającą pod Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach.
W Dębicach znajduje się Filia Biblioteczna.