Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce zawiadamia, że sesja Rady Gminy Malczyce odbędzie się w dniu  27 września 2022 r. /wtorek/ o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce.

Transmisja online z sesji Rady Gminy będzie dostępna pod linkiem: http://www.malczyce.wroc.pl/sesja-rady-gminy/    

Zapraszamy do zdalnego udziału w sesji, a w razie pytań do Radnych Gminy Malczyce prosimy  kierować zapytania na adres mailowy: radagminy@malczyce.wroc.pl

Poniżej planowany porządek obrad L sesji Rady Gminy w Malczycach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym
  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

–     (pr. nr 65) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz   odstąpienia  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

–     ( pr. nr 66) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

–     (pr. nr 67) w sprawie upoważnienia Wójt Gminy Malczyce do nieodpłatnego nabycia działki nr  166/5 położonej w obrębie Szymanów

–      (pr. nr 68) w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r.

  1. Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz realizacja zadań oświatowych.
  2. Informacja na temat działalności gminy w zakresie prowadzonych i wykonanych remontów i inwestycji w roku 2022.
  3. 15 minut dla sołtysów.
  4. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Monika Krzywdzińska

Share This
Skip to content