Malczyce, dnia 06 czerwca 2024 r.

 

 

Ocena formalna i merytoryczna wniosków

konkurs grantowy

„Kreatywni w Gminie Malczyce” – rok 2024

 

W ramach konkursu wpłynęło 9 wniosków, które ocenione zostały formalnie i merytorycznie.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 9 projektów:

 

 

L.p.  

Wnioskodawca

 

Nazwa zadania Ocena formalna pozytywna

 

(TAK/NIE)

Ocena merytoryczna (liczba punktów) Kwota wnioskowanego dofinansowania
1 Ludowy Zespół Sportowy Odra Malczyce Siatka na piłkochwyty TAK 48,67 5.000,00
2  

Rada Rodziców Przedszkola w Malczycach

Magia zmysłów – ścieżka sensoryczna w przedszkolnym ogrodzie TAK 55,67 3.500,00
3  

Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic

Pociąg do historii czyli 180 lat kolei w Malczycach TAK 54,30 5 000,00
4 Malczyckie Stowarzyszenie Wędkarskie ,,Cyprinus” Czysta ,,Cegielnia” w Rusku TAK 42 5.000,00
5 PZW koło nr 12 w Malczycach Zakup środka likwidującego gromadzące się glony na akwenie Wilczków TAK 45,33 4 000,00
6 Stowarzyszenie Rodziców TEAM Skwerki Małe dwa TAK 53,33 5.000,00
7  

Ochotnicza Straż Pożarna w Rusku

 

Remont Strażnicy TAK 44 5 000,00
8 Sołtys Miejscowości Rusko Zakup stołów, pielęgnacja terenu zielonego TAK 49 5 000,00
9  

Mieszkańcy wsi Mazurowice

 

Doposażenie siłowni w świetlicy w Mazurowicach TAK 47,67 3 000,00
RAZEM 40.500,00

 

 

Share This
Skip to content