DLA INWESTORA - PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Uchwała Nr XV/71/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce. – więcej załącznik

Plan zagospodarowania przestrzennego:

mapa – obręb Malczyce

mapa – obręb Chomiąża


mapa – obręb Dębice

mapa – obręb Kwietno


mapa – obręb Mazurowice

mapa – obręb Rachów


mapa – obręb Rusko

mapa – obręb Szymanów


mapa – obręb Wilczków

mapa – obręb Chełm


Skip to content