DLA INWESTORA - TERENY INWESTYCYJNE

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Gminy Malczyce mogą otrzymać ulgi w podatku od nieruchomości na okres ok. 3 lat. Zasady udzielania ulg określa załącznik Uchwały Rady Gminy – więcej załącznik

Gmina Malczyce została wpisana w rejestr Polskiej Agencji Informacji  i Inwestycji Zagranicznych. Agencja pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości.

ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ W GMINIE MALCZYCE


MAZUROWICE

Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem usługowo – handlowym  położona przy DK 94 w Mazurowicach, działki nr 104/2 AM 1, o pow. 04939 ha położonej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce. Zapisana KW  WR1S/00020806/3.

Nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/71/04 Rady Gminy w Malczycach  z dnia  30 marca 2004 r., i ogłoszony w Dzienniku Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 87/04 poz. 1621 z dnia 14 maja 2004 r., na rysunku oznaczona jest symbolem 3U i ma następujące przeznaczenie: utrzymanie usług handlu  i gastronomii.

Powierzchnia nieruchomości

Budynek składa się z dwóch lokali, posiadających oddzielne wejścia i tworzących samodzielne całości użytkowe. Lokal nr 1 składa się z pomieszczeń: sala: 58,35 m2 magazyn1:31,19 m2, magazyn 2: 21,15 m2 pomieszczenie socjalne i WC: 12,69 m2 korytarz komunikacyjny- 9,12 m2kotłownia- 12,24 m2RAZEM:144,74 m2
Lokal nr 2 składa się z pomieszczeń: sala świetlicy: 108,67 m2, pom. kuchenne z magazynem: 20,72 m2sanitariaty: 16,50 m2 hol 12,41 m2

RAZEM 158,30 m2

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku to 303,04 m2

DĘBICE

Nieruchomość gruntowa, zabudowana  budynkiem po byłej szkole podstawowej, działka nr 135/1 AM 2, o pow. 0,2211 ha położonej we wsi Dębice, gmina Malczyce. Zapisana w KW WR1S/00035901/7 .

Nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy  w Malczycach z dnia 25 listopada 2008 r., i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego  Nr 9 poz. 187 z dnia 23 stycznia 2009  r. na rysunku oznaczona jest  symbolem  UM:  Ustala się zabudowę usługowo – mieszkaniową.

Powierzchnia nieruchomości

Pomieszczenia budynku:

Parter o powierzchni 151,84 m2 stanowią następujące pomieszczenia: sala: 53,77 m2; sala: 13,78 m2; WC:1,14 m2; WC: 0,92 m2; WC: 0,94 m2; WC: 0,91 m2; łazienka:  8,91 m2; kotłownia: 10,47 m2; kotłownia: 9,63 m2; kotłownia: 5,30 m2; korytarz: 31,81 m2; komórka:1,27 m2; komórka:1,27 m2; sala:11,72 m2.

I piętro o powierzchni 158,38 m2 stanowią następujące pomieszczenia: sala: 56,08 m2; sala: 55,66 m2;

korytarz: 26,89 m2; przedsionek: 4,98 m2; sala: 14,77 m2;

Poddasze o powierzchni 126,39 m2 stanowią następujące pomieszczenia: pomieszczenie gosp.  2,95 m2;

sala: 19,37 m2; sala: 24,95 m2; sala: 42,70 m2; pomieszczenie gosp. 1,53 m2; korytarz:14,49 m2; pomieszczenie gosp.: 3,96 m2; korytarz: 14,02 m2; WC: 2,42 m2.

Całkowita powierzchnia budynku to 431,61 m2.

Budynek gospodarczy – wolnostojący o regularnej zabudowie.

Pomieszczenia budynku: pomieszczenie gosp.: 12,42 m2;pomieszczenie gosp.:  2,23 m2; pomieszczenie gosp.:  6,86 m2.

Całkowita powierzchnia budynku gospodarczego to 21,51 m2.

Opis budynku
Budynek po byłej szkole podstawowej, wolnostojący o regularnej zabudowie, trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej przykryty dachem dwuspadowym. Opis konstrukcji budynku: ściany: zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły; stropy: drewniane i odcinkowe; dach: o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną;  schody: wewnętrzne – betonowe, dwubiegowe, zewnętrzne – betonowe; posadzki: deska podłogowa, terakota, wylewki betonowe; stolarka okienna: drewniana; PCV; stolarka drzwiowa: drzwi płytowe i płycinowe pełne; tynki: wewnętrzne: cementowo – wapienne i wapienne; elewacja: cegła ceramiczna, spoinowa; wykończenie ścian: boazeria, płytki, farby emulsyjne; parapety: zewnętrzne – blacha, wewnętrzne – drewniane;rynny i rury spustowe: metalowa;instalacje: wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacyjna deszczowa do zbiornika znajdującego się na nieruchomości, ogrzewanie i c.w.u. z pieca na opał stały.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Malczyce tel. 71 317 92 23 wew. 205