DLA TURYSTY - WARTO ODWIEDZIĆ

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po gminie Malczye. Jest to możliwe dzięki aplikacji footsteps.

Aplikacja footsteps pozwoli Państwu na spersonalizowane odkrycie wybranego miesjca.

Footsteps to aplikacja mobilna, która oferuje setki gotowych tras zwiedzania.
Całość przygotowana została przez specjalistów przy współpracy z przedstawicielami miast,
oraz  przewodnikami miejskimi. Na trasach poza standardowymi, najbardziej charakterystycznymi punktami, można znaleźć te, które pokażą wybrane miejsca od zupełnie innej strony.

ZABYTKI W GMINIE MALCZYCE

 

 

 

Cerkiew Zwiastowania  Przenajświętszej Bogurodzicy w  Malczycach.
Prawosławna Cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Wrocław diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Świątynia mieści się przy ulicy Adama Mickiewicza. Cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy to dawny kościół ewangelicki, zbudowany w stylu neogotyckim, pochodzący z lat 1902–1903. Wzniesiony według projektu jednego z największych architektów niemieckich Hansa Poelziga. Świątynia posiada trzy kondygnacje okien. W latach 1953–1954 przebudowana dla potrzeb prawosławnych. Ikonostas pochodzi z Lubelszczyzny, z cerkwi św. Michała Archanioła w Kulnie. W latach 1987–1997 dokonano kapitalnego remontu cerkwi, uzupełniono też wyposażenie wnętrza. Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków 22 grudnia 1992 pod nr A/1152/673/W

 

Kamień upamiętniający najwyższe poziomy wód Odry w Malczycach.
Kamień z granitu strzegomskiego odsłonięty w  2002 r. w piątą rocznicę powodzi stulecia.  Na jego ścianie frontowej umieszczonych jest 6 tabliczek marmurowych na których oznaczono najwyższe poziomy stan wód na rzece Odrze odnotowanych  w latach 1854 – 1997.

 

Pałac w Rachowie.
XIX wieczny pałac jest budynkiem dwukondygnacyjnym  z czterospadowym dachem. Odrestaurowany w latach 2009- 2012 roku przez Fundację  Henricianum, która jest jego właścicielem.  

 

Zawadka.
Dawny Młyn w Zawadce. Wybudowany na przełomie  XIX i XX w.

 

Kaplica w Chełmie.
Kaplica – Wotum za uratowanie życia. Fundatorem jest Alfons Lehermeier  obywatel Niemiec.  W  dniu 26 września 2013 r., obiekt sakralny został poświęcony  przez J.E. ks. Arcybiskupa  Józefa Kupnego Metropolitę Wrocławskiego.