Zaznacz stronę

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY


 

WKU informuje

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi nabór na I turnus służby przygotowawczej w 2018 roku, pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych.

czytaj dalej

Wójt Gminy Malczyce ogłasza konsultacje społeczne

„Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018″
Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 3 listopada do 10 listopada 2017 r.

czytaj dalej

Zapraszamy na doradztwo z LGD

Przedstawiamy terminy w jakich odbędą się konsultacje i doradztwo w Malczycach, przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

czytaj dalej

Środki na rozwój MŚP

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie uprzejmie informuje, że pozyskała środki na rozwój MŚP na terenie województwa dolnośląskiego w wysokości 10 000 000,00 zł.

czytaj dalej

Zapraszamy na doradztwo z LGD

W czwartek 5 października br., w godz. od 10:30-14:30 w Urzędzie Gminy Malczyce (sala konferencyjna), odbędzie się doradztwo w ramach Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

czytaj dalej

Konkurs Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich

Jeśli realizujecie lub będziecie realizować w tym roku lokalne działania, warto je zgłosić do konkursu na najciekawsze inicjatywy realizowane na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich.
Konkurs skierowany jest do aktywnych w lokalnym środowisku organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (w tym m.in. rad sołeckich) z terenów gmin znajdujących się na terenie Partnerstwa. Jego celem jest zaktywizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości np. poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia.

czytaj dalej

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie w Malczycach

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
1. Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne w uprawach rolniczych, zapobieganie, procedura likwidacji.
2. BHP w rolnictwie – zapobieganie wypadkom w rolnictwie, terminowość zgłaszania wypadków, pozyskiwanie drewna – pracownik KRUS, Placówka Terenowa w Środzie Śląskiej

Szkolenia odbędzie się 28.09.2017 r. (czwartek) o godz. 9:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce

czytaj dalej

Zebranie sołeckie w Mazurowicach

22 września br. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Mazurowicach odbędzie się zebranie Sołeckie, tematem spotkania będzie m.in. przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2018 r.

czytaj dalej

Zebranie sołeckie w Malczycach

21 września br o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce odbędzie się zebranie Sołeckie, tematem spotkania będzie m.in. przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2018 r.

czytaj dalej

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz.1023), rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Malczyce w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

czytaj dalej