Zaznacz stronę

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY


 

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr L/2018, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. /wtorek/, o godz. 1300,w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie protokołu z...

czytaj dalej

Zapraszamy na doradztwo z LGD

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo w Malczycach, przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – 7 i 27 lutego w godz. od 8:30-10:30

czytaj dalej

Zapraszamy na doradztwo z LGD

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo w Malczycach, przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – 25 stycznia (czwartek) w godz. od 8:30-10:30

czytaj dalej

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Chomiąży przy ul. Szkolnej 6, woj.dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 45,53 m2 wraz z powierzchnią przynależną 16,07 m2 oraz udziałem wynoszącym 4451/10000 w części wspólnych budynków a także w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 493/1, Am-2 o powierzchni 0,1076 ha, obręb 0002 Chomiąża

czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiam mieszkańców wsi Mazurowice, że w dniu 10 STYCZNIA 2018 r. o godz. 17.00 – I termin, o godz. 17.15 – II termin, w świetlicy w Mazurowicach odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do rady sołeckiej.

czytaj dalej

LGD informuje

Dotacje udzielone przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich na rozwój przedsiębiorczości powoli wkraczają w fazę realizacji. Pierwsi beneficjenci podpisali umowy o dofinansowanie i mogą rozpocząć realizację swoich planów. Co ważne dla LGD – dotyczą one turystyki i produktu lokalnego.

czytaj dalej

Zapraszamy na doradztwo z LGD

Przedstawiamy terminy w jakich odbędą się konsultacje i doradztwo w Malczycach, przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. w miesiącu grudniu.

czytaj dalej

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Chomiąży przy ul. Szkolnej 6, woj.dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 45,53 m2 wraz z powierzchnią przynależną 16,07 m2 oraz udziałem wynoszącym 4451/10000 w części wspólnych budynków a także w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 493/1, Am-2 o powierzchni 0,1076 ha, obręb 0002 Chomiąża

czytaj dalej

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń – nie jest on groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw

czytaj dalej

WKU informuje

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi nabór na I turnus służby przygotowawczej w 2018 roku, pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych.

czytaj dalej