Zaznacz stronę

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY


 

Uchwała antysmogowa

Informujemy, że od 1 lipca 2018 roku na obszarze województwa dolnośląskiego weszły w życie przepisy Uchwały nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 roku

czytaj dalej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Malczyce zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w 2018 r. w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży.

czytaj dalej

K O M U N I K A T

Informujemy, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Malczyce – suszy, istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.

czytaj dalej

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję

Przewodniczący Rady Gminy Malczyce zaprasza na sesję Rady Gminy Malczyce Nr L/2018, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. /wtorek/, o godz. 1300,w sali posiedzeń Urzędu Gminy Malczyce. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie protokołu z...

czytaj dalej