Zaznacz stronę

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY


 

Zapraszamy na doradztwo z LGD

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo w Malczycach, przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – 7 i 27 lutego w godz. od 8:30-10:30

czytaj dalej

Zapraszamy na doradztwo z LGD

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo w Malczycach, przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – 25 stycznia (czwartek) w godz. od 8:30-10:30

czytaj dalej

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Chomiąży przy ul. Szkolnej 6, woj.dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 45,53 m2 wraz z powierzchnią przynależną 16,07 m2 oraz udziałem wynoszącym 4451/10000 w części wspólnych budynków a także w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 493/1, Am-2 o powierzchni 0,1076 ha, obręb 0002 Chomiąża

czytaj dalej

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiam mieszkańców wsi Mazurowice, że w dniu 10 STYCZNIA 2018 r. o godz. 17.00 – I termin, o godz. 17.15 – II termin, w świetlicy w Mazurowicach odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do rady sołeckiej.

czytaj dalej

LGD informuje

Dotacje udzielone przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich na rozwój przedsiębiorczości powoli wkraczają w fazę realizacji. Pierwsi beneficjenci podpisali umowy o dofinansowanie i mogą rozpocząć realizację swoich planów. Co ważne dla LGD – dotyczą one turystyki i produktu lokalnego.

czytaj dalej

Zapraszamy na doradztwo z LGD

Przedstawiamy terminy w jakich odbędą się konsultacje i doradztwo w Malczycach, przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. w miesiącu grudniu.

czytaj dalej

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Chomiąży przy ul. Szkolnej 6, woj.dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 45,53 m2 wraz z powierzchnią przynależną 16,07 m2 oraz udziałem wynoszącym 4451/10000 w części wspólnych budynków a także w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 493/1, Am-2 o powierzchni 0,1076 ha, obręb 0002 Chomiąża

czytaj dalej

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń – nie jest on groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw

czytaj dalej

WKU informuje

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi nabór na I turnus służby przygotowawczej w 2018 roku, pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych.

czytaj dalej

Wójt Gminy Malczyce ogłasza konsultacje społeczne

„Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018″
Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 3 listopada do 10 listopada 2017 r.

czytaj dalej

Zapraszamy na doradztwo z LGD

Przedstawiamy terminy w jakich odbędą się konsultacje i doradztwo w Malczycach, przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

czytaj dalej

Środki na rozwój MŚP

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie uprzejmie informuje, że pozyskała środki na rozwój MŚP na terenie województwa dolnośląskiego w wysokości 10 000 000,00 zł.

czytaj dalej

Zapraszamy na doradztwo z LGD

W czwartek 5 października br., w godz. od 10:30-14:30 w Urzędzie Gminy Malczyce (sala konferencyjna), odbędzie się doradztwo w ramach Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”.

czytaj dalej

Konkurs Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich

Jeśli realizujecie lub będziecie realizować w tym roku lokalne działania, warto je zgłosić do konkursu na najciekawsze inicjatywy realizowane na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich.
Konkurs skierowany jest do aktywnych w lokalnym środowisku organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (w tym m.in. rad sołeckich) z terenów gmin znajdujących się na terenie Partnerstwa. Jego celem jest zaktywizowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości np. poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia.

czytaj dalej

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie w Malczycach

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
1. Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne w uprawach rolniczych, zapobieganie, procedura likwidacji.
2. BHP w rolnictwie – zapobieganie wypadkom w rolnictwie, terminowość zgłaszania wypadków, pozyskiwanie drewna – pracownik KRUS, Placówka Terenowa w Środzie Śląskiej

Szkolenia odbędzie się 28.09.2017 r. (czwartek) o godz. 9:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce

czytaj dalej