Ostrzeżenie hydrologiczne Biura Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu

maj 23, 2023

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące zjawiska: gwałtowne wzrosty stanów wody.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 62
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 23.05.2023 do godz. 22:00 dnia 23.05.2023
Obszar: zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry (lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Share This
Skip to content