Webinarium dla seniorów pt. ?Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych?, 20 stycznia 2023 r.

sty 10, 2023

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku ? CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego ? CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.

Program webinarium – TUTAJ

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/formularze?articleId=80762&p_id=18

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.
Udział w webinarium jest bezpłatny.

Wszystkie informacje o organizacji wydarzenia można odnaleźć na stronie Organizatora – Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=80737&p_id=18

Share This
Skip to content