Sesja Rady Gminy Malczyce – zawiadomienie

maj 13, 2022

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce zawiadamia, że nadzwyczajna sesja Rady Gminy Malczyce odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. /wtorek/ o godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce.

Transmisja online z sesji Rady Gminy będzie dostępna pod linkiem: http://www.malczyce.wroc.pl/sesja-rady-gminy/    

Zapraszamy do zdalnego udziału w sesji, a w razie pytań do Radnych Gminy Malczyce prosimy  kierować zapytania na adres mailowy: radagminy@malczyce.wroc.pl

Poniżej planowany porządek obrad XLV sesji Rady Gminy w Malczycach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/171/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, na terenie Gminy Malczyce
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/137/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malczyce.?
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malczycach
  6. Zamkniecie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Monika Krzywdzińska

 

Share This
Skip to content