URZĄD

URZĄD


Urząd Gminy Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

tel. 71 317 92 23
tel. 71 317 90 66
e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl

 

Rachunki bankowe:

wpłaty z tytułu podatków i innych opłat

należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Malczyce:

Nr Konta: 44 9589 0003 0006 1955 2000 0680

szczegóły  https://bip.malczyce.wroc.pl/index.php/informacje-podstawowe/wpaty–nr-konta

 

wpłaty z tytułu:

– opłaty za śmieci

należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Malczyce:

Nr Konta: 80 9589 0003 0006 1955 2000 0420

 

wpłaty z tytułu:

– kaucji

– wadiów przetargowych

należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Malczyce:

Nr Konta: 37 9589 0003 0006 1955 2000 0030 

Bank Spółdzielczy Środa Śląska  

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:00

REFERATY


WYKAZ KONTAKTÓW DO PRACOWNIKÓW UG MALCZYCE I GOPS MALCZYCE

Pracownik Nr telefonu Adres e-mail
Piotr Frankowski                 
Wójt
71/317-92-23 wew. 202 wojt@malczyce.wroc.pl
Gabriela Światkowska                Skarbnik 71/317-92-23 wew. 203 skarbnik@malczyce.wroc.pl
Beata Łuckiewicz-Kropska      Sekretarz 71/317-92-23 wew. 208 sekretarz@malczyce.wroc.pl
Sekretariat Wójta/Promocja
Natalia Serwata                          Podinspektor ds. administracyjnych i promocji 71/317-92-23 wew. 201 n.serwata@malczyce.wroc.pl
Referat Finansów i Budżetu
Violetta Boczar                            Kierownik 71/317-92-23 wew. 216 w.boczar@malczyce.wroc.pl
Sylwia Jakimów                            Główny księgowy 71/317-92-23 wew. 209 s.jakimow@malczyce.wroc.pl
Paulina Bałka                             Inspektor ds. księgowości 71/317-92-23 wew. 209 p.balka@malczyce.wroc.pl
Barbara Rak                               Inspektor ds. księgowości i oświaty 71/317-92-23 wew. 209 b.rak@malczyce.wroc.pl
Danuta Garbaczewska                 Podinspektor ds. księgowości 71/317-92-23 wew. 218 d.garbaczewska@malczyce.wroc.pl
Magdalena Lis                             Inspektor ds. podatkowych 71/317-92-23 wew. 212 podatki@malczyce.wroc.pl
Julita Świdzińska                        Podinspektor ds. księgowości podatkowej 71/317-92-23 wew. 212 j.swidzinska@malczyce.wroc.pl
Anna Rutowicz                          Inspektor ds. księgowości 71/317-92-23 wew. 212 a.rutowicz@malczyce.wroc.pl
Mariola Bolek                              Inspektor ds. księgowości 71/317-92-23 wew. 216 m.bolek@malczyce.wroc.pl
Zyta Nowicka                              Podinspektor ds. księgowości 71/317-92-23 wew. 214 z.nowicka@malczyce.wroc.pl
Iwona Szmidt                                Podinspektor ds. księgowości 71/317-92-23 wew. 214 i.szmidt@malczyce.wroc.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Anna Grycz                              Kierownik 71/317-92-23 wew. 207 usc@malczyce.wroc.pl
Agnieszka Stępień – Myca
Inspektor ds. ewidencji ludności
71/317-92-23 wew. 207 ewidencja@malczyce.wroc.pl
Referat Organizacyjny
Joanna Solska                        Kierownik 71/317-92-23 wew. 211 j.solska@malczyce.wroc.pl
Magdalena Drozdowska
Młodszy referent – pracownik biurowy
71/317-92-23 wew. 200 sekretariat@malczyce.wroc.pl
Paulina Leśniak                          Inspektor ds. biura Rady Gminy 71/317-92-23 wew. 206 radagminy@malczyce.wroc.pl
Referat Rozwoju
Joanna Ptaszyńska                    Kierownik 71/317-92-23 wew. 220 j.ptaszynska@malczyce.wroc.pl
Artur Dychowicz                          Inspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych 71/317-92-23 wew. 220 a.dychowicz@malczyce.wroc.pl
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
Mirosław Myśliwiec                      Kierownik 71/317-92-23 wew. 210 ros@malczyce.wroc.pl
Justyna Marchewka
Zastępca Kierownika
71/317-92-23 wew. 205 j.marchewka@malczyce.wroc.pl
Kinga Dworzycka                         Inspektor ds. planowania przestrzennego 71/317-92-23 wew. 205 k.dworzycka@malczyce.wroc.pl
Jaromir Stawirej
Inspektor ds. inwestycji drogowych
71/317-92-23 wew. 205 j.stawirej@malczyce.wroc.pl
Aleksandra Biegacz                   Podinspektor ds. inwestycji 71/317-92-23 wew. 205 a.biegacz@malczyce.wroc.pl
Justyna Sęk-Szafrańska              Podinspektor ds. ochrony środowiska 71/317-92-23 wew. 213 j.sek@malczyce.wroc.pl
Izabela Tomaszewska                  Podinspektor ds. ochrony środowiska 71/317-92-23 wew.213 i.tomaszewska@malczyce.wroc
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Jadwiga Furmaniak                     Kierownik 71/317-92-23 wew. 215 gops@malczyce.wroc.pl
Anna Janik
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych
71/317-92-23 wew. 217 gops@malczyce.wroc.pl
Karolina Kowalska                       Referent ds. świadczenia wychowawczego 71/317-92-23 wew. 217 gops@malczyce.wroc.pl
Anna Pochwała                           Referent ds. administracyjnych 71/317-92-23 wew. 217 gops@malczyce.wroc.pl
Adrianna Cieśla                          Pracownik Socjalny 71/317-92-23 wew. 204 gops@malczyce.wroc.pl
Aneta Banaś                               Pracownik Socjalny 71/317-92-23 wew. 204 gops@malczyce.wroc.pl
Małgorzata Huczyńska Pracownik Socjalny 71/317-92-23 wew. 204 gops@malczyce.wroc.pl

Zarządzanie kryzysowe tel. 609 757 004

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU


Plik PDF


Skip to content