URZĄD

URZĄD


Urząd Gminy Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

tel. 71 317 92 23
tel. 71 317 90 66
fax. 71 317 96 17
e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl

Numer rachunku bankowego
16 9589 0003 0006 1955 2000 0020

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 14:00

REFERATY


 

 

WYKAZ KONTAKTÓW DO PRACOWNIKÓW UG MALCZYCE I GOPS MALCZYCE

 

Pracownik Nr telefonu Adres e-mail
Andrzej Niemiec
Wójt
71/317-92-23 wew. 201 wojt@malczyce.wroc.pl
Gabriela Światkowska
Skarbnik
71/317-92-23 wew. 203 skarbnik@malczyce.wroc.pl
Beata Łuckiewicz-Kropska
Sekretarz
71/317-92-23 wew. 208 sekretarz@malczyce.wroc.pl
Sekretariat Wójta/Promocja
Natalia Serwata
Podinspektor ds. administracyjnych i promocji
71/317-92-23 wew. 201 n.serwata@malczyce.wroc.pl
Referat Finansów i Budżetu
Violetta Boczar
Kierownik
71/317-92-23 wew. 216 w.boczar@malczyce.wroc.pl
Sylwia Jakimów
Główny księgowy
71/317-92-23 wew. 209 s.jakimow@malczyce.wroc.pl
Paulina Bałka
Inspektor ds. księgowości
71/317-92-23 wew. 209 p.balka@malczyce.wroc.pl
Barbara Rak
Inspektor ds. księgowości i oświaty
71/317-92-23 wew. 209 b.rak@malczyce.wroc.pl
Danuta Garbaczewska
Podinspektor ds. księgowości
71/317-92-23 wew. 218 d.garbaczewska@malczyce.wroc.pl
Magdalena Lis
Inspektor ds. podatkowych
71/317-92-23 wew. 212 podatki@malczyce.wroc.pl
Julita Świdzińska
Podinspektor ds. księgowości podatkowej
71/317-92-23 wew. 212 j.swidzinska@malczyce.wroc.pl
Anna Rutowicz
Inspektor ds. księgowości
71/317-92-23 wew. 212 a.rutowicz@malczyce.wroc.pl
Mariola Bolek
Inspektor ds. księgowości
71/317-92-23 wew. 216 m.bolek@malczyce.wroc.pl
Zyta Nowicka
Podinspektor ds. księgowości
71/317-92-23 wew. 214 z.nowicka@malczyce.wroc.pl
Iwona Szmidt
Podinspektor ds. księgowości
71/317-92-23 wew. 214 i.szmidt@malczyce.wroc.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Anna Grycz
Kierownik
71/317-92-23 wew. 207 usc@malczyce.wroc.pl
Agnieszka Stępień – Myca
Inspektor ds. ewidencji ludności
71/317-92-23 wew. 207 ewidencja@malczyce.wroc.pl
Referat Organizacyjny
Joanna Solska
Kierownik
71/317-92-23 wew. 211 j.solska@malczyce.wroc.pl
Magdalena Drozdowska
Młodszy referent – pracownik biurowy
71/317-92-23 wew. 200 sekretariat@malczyce.wroc.pl
Paulina Leśniak
Inspektor ds. biura Rady Gminy
71/317-92-23 wew. 206 radagminy@malczyce.wroc.pl
Kaja Rejek-Nowak
Inspektor ds. promocji
71/317-92-23 wew. 211 promocja@malczyce.wroc.pl
Referat Rozwoju
Joanna Ptaszyńska
Kierownik
71/317-92-23 wew. 220 j.ptaszynska@malczyce.wroc.pl
Artur Dychowicz
Inspektor ds. pozyskiwania środków
z funduszy zewnętrznych
71/317-92-23 wew. 220 a.dychowicz@malczyce.wroc.pl
Kamila Król
Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
71/317-92-23 wew. 220 k.krol@malczyce.wroc.pl
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
Mirosław Myśliwiec
Kierownik
71/317-92-23 wew. 210 ros@malczyce.wroc.pl
Justyna Marchewka
Zastępca Kierownika
71/317-92-23 wew. 205 j.marchewka@malczyce.wroc.pl
Kinga Dworzycka
Inspektor ds. planowania przestrzennego
71/317-92-23 wew. 205 k.dworzycka@malczyce.wroc.pl
Aleksandra Biegacz
Podinspektor ds. inwestycji
71/317-92-23 wew. 205 a.biegacz@malczyce.wroc.pl
Justyna Sęk-Szafrańska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
71/317-92-23 wew. 213 j.sek@malczyce.wroc.pl
Izabela Tomaszewska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
71/317-92-23 wew.213 i.tomaszewska@malczyce.wroc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Jadwiga Furmaniak
Kierownik
71/317-92-23 wew. 215 gops@malczyce.wroc.pl
Anna Janik
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych
71/317-92-23 wew. 217 gops@malczyce.wroc.pl
Karolina Kowalska
Referent ds. świadczenia wychowawczego
71/317-92-23 wew. 217 gops@malczyce.wroc.pl
Anna Pochwała
Referent ds. administracyjnych
71/317-92-23 wew. 217 gops@malczyce.wroc.pl
Adrianna Cieśla
Pracownik Socjalny
71/317-92-23 wew. 204 gops@malczyce.wroc.pl
Aneta Banaś
Pracownik Socjalny
71/317-92-23 wew. 204 gops@malczyce.wroc.pl
Małgorzata Huczyńska
Pracownik Socjalny
71/317-92-23 wew. 204 gops@malczyce.wroc.pl

Zarządzanie kryzysowe tel. 609 757 004

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU


Plik PDF


Skip to content