Nabór wstępnych deklaracji Programu Ciepłe Mieszkanie II nabór

gru 28, 2023

Program Ciepłe Mieszkanie – II NABÓR 

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Malczyce do drugiego naboru programu „Ciepłe Mieszkanie” prosimy zainteresowanych mieszkańców o złożenie wstępnej deklaracji.

Przystąpienie przez Gminę do programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniamy od Państwa wstępnej deklaracji. Zebrane deklaracje do niczego nie zobowiązują – pozwolą jedynie oszacować skalę Państwa potrzeb. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wrocławiu.

Termin i miejsce składania deklaracji: Deklaracje można składać do dnia 12 stycznia  2024 r. w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Malczyce lub przesłać na adres: Urząd Gminy Malczyce ul. Traugutta 15,55-320 Malczyce. Można składać w formie elektronicznej , za pośrednictwem platformy e-puap, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Malczyce: epuap/malczyceug/SkrytkaESP.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE DO POBRANIA :

  1. deklaracja dla osób fizycznych –Deklaracja przystąpienia do Programu Priorytetowego Gmina Malczyce osoby fizyczne – II NABÓR
  2. deklaracja dla wspólnot mieszkaniowych- deklaracja przystąpienia do programu ciepłe mieszkanie – wspólnoty mieszkaniowe Gmina Malczyce -II nabór

Dodatkowe informacje może uzyskać pod numerem telefonu 71/317-92-23 wew. 205

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych mają szanse na dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej. Wsparcie z programu „Ciepłe Mieszkanie” – z budżetem 1,75 mld zł – wyniesie do 41 tys. zł dla osób fizycznych i do 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Dla kogo i na co

  • W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

UWAGA! Jeśli to zadanie zostanie wykonane, dopuszcza się także sfinansowanie: zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

  • W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Beneficjent Końcowy

Beneficjentem końcowym Programu są:

  • osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie
  • wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy Malczyce

 

 

 Program-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie

 

Wykaz kosztów kwalifikowanych dla osob fizycznych

 

Wykaz kosztów kwalifikowanych-wspólnoty mieszkaniowe

 

Share This
Skip to content