Konsultacje społeczne

lip 8, 2024

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MALCZYCE

na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 4 pkt.4

(Dz. U. z 2024 r., poz. 278 z późn. zm) ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku

 

powiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych
projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce do roku 2030

 

Przedmiot konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy
w przygotowaniu dokumentu dotyczącego procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie projektu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Malczyce do roku 2030 nad którym prace podjęto na podstawie uchwały LXIV/392/2023 Rady Gminy Malczyce
z dnia 24 października 2023 r.

 

Cel konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentu dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie:  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Malczyce do roku 2030.

 

Termin i formy konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 8 lipca 2024 do 14 sierpnia 2024 r.

Przyjmowanie opinii i uwag do projektu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Malczyce do roku 2030

 

 1. W formie pisemnej poprzez formularz uwag – udostępniony do pobrania na: www.malczyce.wroc.pl; w zakładce Aktualności lub na www.bip.malczyce.wroc.pl; w zakładce Konsultacje społeczne;

Wypełniony formularz uwag wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych można przekazać za pomocą jednego z wymienionych sposobów:

a) przesłać w formie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX lub PDF na adres mailowy: dychowicz@malczyce.wroc.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Malczyce, na adres skrytek: ePUAP: malczyceug (w tytule wpisać „Konsultacje GPR”)

b) przesłać pocztą na adres: Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 55-320 Malczyce; (z dopiskiem „Konsultacje GPR”)

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 55-320 Malczyce;

c) dostarczyć do Biura Obsługi Klientów Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15 55-320 Malczyce

 

 1. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu;

Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 71 3179223 (220) od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.00

3. Podczas spotkania otwartego, które odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2024 r. o godzinie 12.00 w sali nr 23 – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Malczycach, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

4. Ankiety internetowej dot. Gminnego Programu Rewitalizacji dostępnej na stronie www.malczyce.wroc.pl; w zakładce Aktualności.

 

Materiały informacyjne, tj.:

 • projekt Gminny Program Rewitalizacji Gminy Malczyce do roku 2030
 • załącznik (mapa zmian kierunków funkcjonalno-przestrzennych) w dużej rozdzielczości
 • formularz uwag;

 

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie : www.malczyce.wroc.pl; w zakładce Aktualności
 • www.bip.malczyce.wroc.pl; w zakładce Konsultacje społeczne
 • papierowej w Biurze Obsługi Klientów Urzędu Gminy Malczyce ul. Traugutta 15
  55-320 Malczyce

 

Sposób informowania o konsultacjach społecznych:

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • www.malczyce.wroc.pl; w zakładce aktualności
 • www.bip.malczyce.wroc.pl; w zakładce Konsultacje społeczne
 • na tablicach ogłoszeń Urzędzie Gminy w Malczycach, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 14 sierpnia 2024 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędzie Gminy w Malczycach, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r., poz. 278 z późn. Zm) oraz zamieszczona na stronie: www.malczyce.wroc.pl; w zakładce aktualności; www.bip.malczyce.wroc.pl; w zakładce Konsultacje społeczne

Dokumenty do pobrania :

https://bip.malczyce.wroc.pl/index.php/konsultacje-spoeczne/46-dokumenty/268-konsultacje-spoeczne

 

Share This
Skip to content