AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI


 

BORELIOZA – LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ.

Życie na wsi i praca w gospodarstwie rolnym zwiększają narażenie każdego człowieka na kontakt z kleszczami, które choć są niewielkie przenoszą wiele groźnych chorób. Wśród rolników najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze jest borelioza, na którą w 2019 roku...

czytaj dalej

Osoby z niepełnościami- prawa i obowiązki

Portal praca.pl całkiem niedawno opublikował artykuł, który powinien zainteresować wszystkich pracowników, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności i nie są pewni jakie mają prawa i obowiązki, a także co mogą wymagać od swoich pracodawców. Artykuł pt ‘ Osoby z...

czytaj dalej

Informacja dla Rolników

Szanowni Rolnicy, przypominany, że podczas wiosennych prac polowych oraz prac w ogrodzie wykonując zabiegi opryskiwania środkami ochrony roślin należy przestrzegać elementarnych i humanitarnych zasad ochrony pszczół przed zatruciami. Aby chronić organizmy niebędące...

czytaj dalej

Karta Seniora Aglomeracji Wrocławskiej

O Kartę Seniora Aglomeracji Wrocławskiej mogą się starać osoby, które ukończyły 60 lat i więcej, zamieszkujące w gminie będącej członkiem Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej. Karty są imienne, numerowane i całkowicie bezpłatne. Wydawanie karty odbywa się w...

czytaj dalej

Zmiana siedziby lokalu wyborczego

UWAGA Informujemy wyborców głosujących w Obwodzie wyborczym nr 2, że lokal wyborczy z Urzędu Gminy Malczyce  ul. Traugutta 15,  powrócił na poprzednią siedzibę czyli do Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej...

czytaj dalej

Sesja Rady Gminy Malczyce – 2.04.2024 r.

   ZAWIADOMIENIE             Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Malczyce, zaprasza na LXX sesję Rady Gminy Malczyce, która...

czytaj dalej

ZALECENIA DOTYCZĄCE PONOWNEGO OTWIERANIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO PO WYDŁUŻONYM PRZESTOJU LUB OGRANICZONEJ EKSPLOATACJI, W RAMACH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAKAŻENIOM BAKTERIAMI Z RODZAJU LEGIONELLA

ZALECENIA DOTYCZĄCE PONOWNEGO OTWIERANIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO PO WYDŁUŻONYM PRZESTOJU LUB OGRANICZONEJ EKSPLOATACJI, W RAMACH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAKAŻENIOM BAKTERIAMI Z RODZAJU LEGIONELLA W związku ze stanem pandemii i...

czytaj dalej

Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce zawiadamia, że sesja Rady Gminy Malczyce odbędzie się w dniu 26 marca  2024 r. /wtorek/ o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce. Transmisja online z sesji Rady Gminy będzie dostępna pod linkiem:...

czytaj dalej

Szanowni Państwo, informuję, że na stronie czystepowietrze.gov.pl została zamieszczona informacja dotycząca zmian w programie "Czyste Powietrze", które wejdą w życie od 22.04.2024r. Zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących...

czytaj dalej

Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk

Powraca Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów! Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna VI edycję Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego...

czytaj dalej

KOMUNIKAT dotyczący bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 roku dla osób z niepełnosprawnością oraz wyborców powyżej 60 roku życia.

KOMUNIKAT dotyczący bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego podczas wyborów do  rad gmin, rad powiatów,  sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  w dniu 7 kwietnia 2024 roku dla osób z...

czytaj dalej

Agitacja wyborcza

INFORMACJA Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 ze zm.) w czasie trwania kampanii wyborczej wszelkie materiały podlegają ochronie prawnej. Ustawodawca w art. 109 przywołanej ustawy materiałem...

czytaj dalej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Malczyce

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i...

czytaj dalej

Program Stypendialny dla 8-klasistów Gminy Malczyce

                                   Nie pozwólmy, aby żaden talent w Polsce został zmarnowany Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego i Fundacja Rodziny Staraków od 13 lat prowadzą Program Stypendialny Horyzonty, który pozwala uczniom z małych miejscowości na naukę...

czytaj dalej

Ogłoszenie o udostępnieniu spisu wyborców

Ogłoszenie o udostępnieniu spisu wyborców   Zgodnie z § 26 ust.3 Statutu sołectw: Chełm, Chomiąża, Dębice, Kwietno, Mazurowice, Rachów, Rusko, Wilczków, Malczyce z dnia 22 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Malczyce informuje   mieszkańców, że został sporządzony spis...

czytaj dalej

Rekrutacja do szkoły

1.Regulamin rekrutacji Zał. 1 Zgłoszenie dziecka_do_kl. I 2024-2025 (SP Malczyce) Zał. 2 Wniosek do szkoły (dzieci spoza obwodu) - rok szkolny...

czytaj dalej


Skip to content