AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI


 

Uroczyste ślubowanie nauczycieli mianowanych

11 sierpnia i 14 września br. nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej oraz Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Malczyce złożyli w obecności Wójta Gminy Malczyce Andrzeja Niemca uroczyste ślubowanie w związku z nadaniem im stopnia nauczyciela mianowanego.

czytaj dalej

Spotkanie w sprawie budowy i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych w miejscowości Malczyce

Wójt Gminy Malczyce zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Malczyce na spotkanie 6 października (czwartek) 2022 r. o godzinie 18.00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malczycach przy ul. Sienkiewicza 10A , którego tematem będzie budowa i eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych w miejscowości Malczyce

czytaj dalej

Informacja dotycząca sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach programu Cyfrowa Gmina

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym dotarł do nas sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

czytaj dalej

UWAGA!!! DODATEK WĘGLOWY

Wzór wniosku o przyznanie dodatku węglowego określony zostanie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.
Na dzień dzisiejszy rozporządzenie nie zostało opublikowane.

czytaj dalej

Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

W związku z pracami nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malczyce i związanymi z tym licznymi odwołaniami mającymi związek z decyzją Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków odnośnie zieleni ruralistycznej w piątek 19 sierpnia 2022 r. o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami DKZ we Wrocławiu.

czytaj dalej

Wystartował „Program Wsparcia Edukacji”

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, które prowadzą swoją działalność w obszarze oświaty i wychowania. Wnioski można składać od 11 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

czytaj dalej

Skip to content