Zostanie opracowana dokumentacja techniczna dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w Chełmie

Maj 15, 2018

Wójt Gminy Malczyce oraz Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Leszek Loch podpisali porozumienie.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 345 Gmina Malczyce oraz Województwo Dolnośląskie podpisały porozumienie, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm.

W ramach prac przedprojektowych planuje się wykonać 2 warianty przebiegu trasy.

Projekt będzie zawierać przebudowę i rozbudowę istniejącej drogi wraz z powstaniem niezbędnej infrastruktury, ujęta zostanie budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia z kostki brukowej zostanie poszerzona zgodnie z wytycznymi konserwatora ochrony zabytków. Na moście powstanie kładka dla pieszych. Dokumentacja ma być dostosowana do konstrukcji jezdni do kategorii ruchu odbywającego się na tym odcinku.

Alternatywnym rozwiązaniem będzie opracowanie dokumentacji dla nowej drogi, która nie będzie przebiegać bezpośrednio przez miejscowość.

Opracowanie niezbędnej dokumentacji zostanie wykonane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Gmina Malczyce na ten celem przekaże 51% wartości zadania, w kwocie 96.900 zł. Cała dokumentacja ma zostać przekazana Gminie Malczyce w 2019 r.

 

Share This