Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malczyce

Sie 1, 2019

Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malczyce

zapytanie ofertowe – więcej załącznik

oferta wykonawcy – więcej załącznik

oświadczenie o spełnianiu warunków – więcej załącznik

wzór umowy – więcej załącznik

Share This