Zaznacz stronę

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Lip 2, 2018

Wójt Gminy Malczyce zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w 2018 r. w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży.
więcej załącznik

Share This