Wystawa prac w Urzędzie Gminy Malczyce

Paź 10, 2019

Od dnia 10. października 2019 przez najbliższy miesiąc w przestrzeni Urzędu Gminy Malczyce prezentowane są prace konkursowe uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach.

W ramach realizacji zadania publicznego „Młode pokolenie mieszkańców Gminy Malczyce: Statki na Odrze, Pociąg do Großharthau – projekty plastyczne, promocja własnych osiągnięć”, Stowarzyszenie Rodziców TEAM przy wsparciu Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz Urzędu Gminy Malczyce przeprowadziło 2 konkursy, w których wygraną były drobne upominki oraz wyjazd do Centrum wiedzy o wodzie HYDROPOLIS we Wrocławiu (w przygotowaniu).

Zachęcamy do zapoznania się z pracami.

WYSTAWA POKONKURSOWA „STATKI NA ODRZE”

Wzrost znaczenia rzeki Odry zarówno ekonomicznego jak i elementu najbliższego otoczenia powinno być przesłanką do rozpowszechniania wiedzy w tym zakresie już na etapie dzieci. Ważnym elementem jest funkcjonowanie wody w ekosystemie i ochrona środowiska – szczególnie ważna w tak bliskim otoczeniu rzeki, portu, stoczni, przystani.

WYSTAWA POKONKURSOWA „POCIĄG DO GROSSHARTHAU”

Podpisana w 2018 roku umowa o współpracy pomiędzy Gminą Malczyce, a niemiecką Gminą Grossharthau, daje możliwość, a wręcz konieczność poznawania sąsiadów spoza granic Polski. Elementem łączącym nasze obszary jest linia kolejowa. W związku z tym tematem przewodnim projektów ma być element łączący dwie wspólnoty. Przeprowadzenie zajęć, a później zaprezentowanie prac w Polsce i w Niemczech – znakomicie wkomponowuje się w podpisane porozumienie, daje możliwość nawiązania kontaktów ponad granicznych, pozwoli nawiązać kontakty nieoficjalne na poziomie mieszkańców.

Share This