Wyniki konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu…

Lis 7, 2019

WYNIKI Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MALCZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 r.

Wójt Gminy Malczyce zgodnie Uchwałą Nr LVIII/233/2010 Rady Gminy Malczyce dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z radą pożytku publicznego lub organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedstawia wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020″, przedstawia wyniki konsultacji – więcej załącznik

Share This