Wyjątkowa wizyta w Urzędzie Gminy Malczyce

Maj 21, 2019

16 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski spotkał się z Panią Gabrielą Tomik, Pełnomocnikiem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych. W spotkaniu uczestniczył również planista Paweł Pach opracowujący obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy.
Rozmowy dotyczyły rozwoju dróg transportu rzecznego, opartego o rzekę Odrę oraz przygotowania infrastruktury portowej do podjęcia funkcji związanej z transportem. Dużo uwagi skupiono na rozwoju portu rzecznego w Malczycach jako miejsca potencjalnego dużego rozwoju w najbliższej przyszłości oraz otoczeniu wspierającym ten rodzaj gospodarki.
Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski przedstawił Pani pełnomocnik koncepcję rozwoju gospodarczego, powiązanego z turystyką i możliwościami połączenia dróg transportu wodnego, drogowego oraz kolejowego w Malczyckim Centrum Logistycznym, obsługującym inwestorów z obszaru Wrocławia oraz LGOM. Pani Gabriela Tomik zapewniła o wsparciu i pomocy w realizacji tych planów.

Share This