Spotkanie „W hołdzie przesiedlonym” w gminie Malczyce

Mar 4, 2020

We wtorek, 3 marca, w auli Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach odbyło się piękne i wzruszające spotkanie „W hołdzie przesiedlonym”, którego organizatorami byli wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska Marzena Łaziuk oraz prezes Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic Kazimierz Szremski.

W lutym 2020 przypadła 80. rocznica pierwszej zsyłki Polaków na Syberię. Zorganizowana uroczystość była więc doskonałą okazją do spotkania ze świadkami tej bolesnej historii, wspomnień i refleksji na temat minionych czasów.

Na ręce Sybiraków, jak również osób, które okres przesiedleń, jakie miały miejsce podczas II wojny światowej ciężko doświadczył, wójt Piotr Frankowski wraz z dyrektor Marzeną Łaziuk złożyli podziękowania, kwiaty oraz upominki za wspieranie inicjatyw społecznych oraz krzewienie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach.

Niezwykle wzruszający program artystyczny, pełen pieśni patriotycznych i wierszy zaprezentowały dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej. Następnie głos zabrał proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Chomiąży ks. Andrzej Obuchowski, który przedstawił swoją przygodę na Syberii opowiadając o 20-letnim pobycie na misjach, o poszukiwaniach miejsc, gdzie Polacy byli i gdzie mogli zostać pochowani. Pokazał także tę piękniejszą stronę Syberii: przyrodę i ludzi.

– Bardzo dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie. Historia naszej ojczyzny jest smutna, a nawet tragiczna, jednak należy pamiętać, by pielęgnować pamięć o tych, którzy przeszli prawdziwą gehennę ze względu na swoją narodowość. Takie spotkania mają właśnie na celu krzewienie pamięci oraz uświadamianie dzieci i młodzieży – wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Share This