Sesja Rady Gminy Malczyce – zawiadomienie

Sty 21, 2021

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce zawiadamia, że XXVI sesja Rady Gminy Malczyce odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r. /wtorek/ o godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce.

Ze względów bezpieczeństwa sesja Rady Gminy Malczyce będzie zamknięta dla publiczności. Wezmą w niej udział wyłącznie radni Rady Gminy, wójt, skarbnik i sekretarz gminy oraz protokolant.

Transmisja online z sesji Rady Gminy będzie dostępna pod linkiem: http://www.malczyce.wroc.pl/sesja-rady-gminy/     

Zapraszamy do zdalnego udziału w sesji, a w razie pytań do Radnych Gminy Malczyce prosimy  kierować zapytania na adres mailowy: radagminy@malczyce.wroc.pl

Poniżej planowany porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy w Malczycach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Malczyce
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  (pr. nr 62) zmiany Uchwały nr XXV/160/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Malczyce
  (pr. nr 63)  zmiany Uchwały nr XXIV/153/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2021 roku
  (pr. nr 64)  przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk  sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Malczyce
  (pr. nr 65) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek w północnej części obrębu Rusko
  (pr. nr 66) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 323/5 i 323/6 w obrębie Wilczków
  (pr. nr 67) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby lokalizacji farmy fotowoltaicznej we wschodniej części obrębu Wilczków
 6. Promocja gminy i plany na rok 2021
 7. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Wolne wnioski i informacje
 9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Monika Krzywdzińska

 

Share This