Sesja absolutoryjna w Gminie Malczyce – wójt po raz kolejny z absolutorium

Lip 2, 2020

30 czerwca br. odbyła się sesja Rady Gminy Malczyce, podczas której rada udzieliła wójtowi gminy Malczyce Piotrowi Frankowskiemu absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Rada zatwierdziła również sprawozdanie z wykonania budżetu wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

W sprawozdaniu podsumowane zostały wszystkie zadania realizowane ustawowo przez gminę, czyli utrzymanie oświaty, pomoc społeczna, gospodarka komunalna, kultura i sport, bieżąca obsługa administracyjna i podatkowa ludności, a także zaangażowanie inwestycyjne.

Ważnym punktem obrad, który poprzedził udzielenie absolutorium była debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok, która zakończyła się udzieleniem wójtowi gminy wotum zaufania.

Warto podkreślić, że wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski, zarówno w obecnej, jak poprzedniej kadencji 2014-2018 rokrocznie otrzymywał za swoje działania od rady absolutorium.

Podczas sesji wójt w kilku słowach podsumował rok 2019, który był kolejnym rokiem ciężkiej i intensywnej pracy władz samorządowych. Podziękował radnym oraz współpracownikom za konsekwentną pracę na rzecz lokalnej społeczności, bez których, jak stwierdził, nie byłoby możliwe zrealizowanie wielu przedsięwzięć.

(…)  Cieszę się, że pomimo tak wielu trudności jakie piętrzą się przed tak małymi i biednymi, jak nasz, samorządami, potrafimy konsekwentnym działaniem dokonywać wielkich rzeczy. Dumny jestem ze swoich współpracowników, bo udało mi się zgromadzić wokół Malczyc grupę wspaniałych ludzi, którzy często bezinteresownie jak i również w ramach pełnionych obowiązków, pomagają mi realizować trudne i ambitne cele. Osobiście odczuwam wielką satysfakcję z osiągnięć naszej małej Ojczyzny oraz napawa mnie radością, każdy nawet najmniejszy sukces, każdego mieszkańca który odbieram jak własny, bo wszyscy razem jesteśmy autorami zmian zachodzących wokół nas – podsumował wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

 

 

zdj.EMkanews

Share This