6 lipca br. w Mierczycach  przedstawiciele sześciu samorządów oraz Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna podpisali list intencyjny potwierdzający wolę współpracy na rzecz realizacji budowy, promocji i utrzymania ścieżki turystyczno rowerowej.

W wydarzeniu udział wziął marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, członek zarządu województwa Paweł Wybierała, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna Krystian Kosztyła oraz członek zarządu Jan Marian Grzegorczyn oraz samorządowcy: wicestarosta powiatu Jaworskiego Stanisław Laskowski, burmistrz miasta Jawor Emilian Bera, wójt gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka,  wójt gminy Mściwojów Mariusz Foryś, skarbnik gminy Malczyce Marcin Popiuk oraz sekretarz gminy Ruja Monika Błażeńko.

Inicjatywa budowy ścieżki rowerowej wzdłuż dawnego torowiska Jawor – Malczyce to pomysł, który zrodził się już dawno. Planowana ścieżka ma wpisywać się w Odrzańską Trasę Rowerową, którą łącznie przebiegać będzie przez teren 25 atrakcyjnych pod względem turystycznym gmin.

Dołączenie samorządów do projektu rozwoju sieci rowerowych na terenie Dolnego Śląska, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna umożliwi powstanie ścieżki rowerowej o długości ok. 33 kilometrów, która będzie przebiegać i łączyć ze sobą gminy: Malczyce, Ruja, Wądroże Wielkie, Mściwojów i Jawor.

Powstawanie ścieżki przyczyni się do udostępnienia cennych obszarów przyrodniczych i kulturowych, co przełoży się bezpośrednio na rozwój turystyki i promocję całego regionu. To wspaniała wiadomość dla miłośników „dwóch kółek”, nordic walking czy pieszych wycieczek.

Podpisanie listu intencyjnego to kolejny krok w realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia. Warto przypomnieć, że ponad miesiąc temu w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie odbyło się spotkanie samorządowców z przedstawicielami Stowarzyszenia Rzeczypospolita Samorządna, podczas którego zaprezentowano przebieg trasy oraz możliwości jej budowy przy pozyskaniu środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej.

 

Share This