Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce

Mar 27, 2020

Wójt Gminy Malczyce 5 lutego 2020 roku Zarządzeniem nr 9/2020 ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.

ROZSTRZYGNIĘCIE


Wójt Gminy Malczyce 5 lutego 2020 roku Zarządzeniem nr 10/2020 ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Share This