Prace związane z przebudową ulicy 1-go Maja zakończone!

Sie 12, 2019

Prace budowlane rozpoczęły się 22 lutego 2019 roku. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię drogi, chodniki wraz ze zjazdami indywidualnymi oraz miejsca postojowe. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych chodnikiem połączono budynki handlowe w centrum Malczyc z Caritasem oraz ulicami Strażacką i Polną. Zwiększona została także ilość przejść dla pieszych. W miejscu prowizorycznego przystanku autobusowego w okolicach skrzyżowania z ulicą Dworcową powstał bezpieczny peron autobusowy. Rów przebiegający od ulicy Dworcowej do ulicy Polnej został zarurowany, a odpływy kanalizacji deszczowej z pobliskich posesji przyłączone. W okolicy poczty oraz punktów handlowych zwiększono ilość miejsc postojowych dzięki budowie zatok oraz udostępnieniu miejsc postojowych na fragmencie chodnika. Niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi elementem zadania było odnowienie systemu kanalizacji deszczowej poprzez instalację dodatkowych studzienek oraz modernizację będących w fatalnym stanie istniejących wcześniej elementów.

Wykonawcą przebudowy było konsorcjum firm z liderem „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik z Wińska. Całkowita wartość inwestycji to 891 363, 90 zł, a dofinansowanie otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 416 474 zł.

 

Share This