Czwarty etap znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19 umożliwił ponowne otwarcie placów zabaw. Na terenie gminy Malczyce ukończona została inwentaryzacja oraz dezynfekcja placów zabaw i oficjalnie od dnia 5 czerwca (piątek) są one otwarte dla mieszkańców. Apelujemy do rodziców o odpowiedzialność, która pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Zgodnie z wytycznymi jeśli w przestrzeni otwartej mamy możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musimy zasłaniać ust i nosa. Natomiast jeśli nie jesteśmy w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych, wówczas konieczne jest zasłanianie ust i nosa. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Share This