Podpisano umowę na budowę świetlicy wiejskiej w Rusku. W Mazurowicach ruszyły już prace.

Cze 3, 2020

27 maja w Urzędzie Gminy Malczyce została zawarta umowa z firmą WIAN Natalia Orłowa z siedzibą we Wrocławiu, której przedmiotem jest budowa świetlicy wiejskiej w Rusku.

Wartość inwestycji wyniesie 1 311 795,00 zł. Nowy budynek świetlicy w Rusku powstanie na działkach 105/7, 105/12, 105/13, obok boiska sportowego.

Budowa świetlicy w Rusku jak i Mazurowicach jest możliwa dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu „Budowa demonstracyjnych świetlic wiejskich w miejscowościach Mazurowice i Rusko”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Na budowę dwóch świetlic pozyskano kwotę 2 744 554,14 zł. Obydwie inwestycje będą do siebie podobne m.in. poprzez zastosowane technologie (m.in. „zielony dach”, pompa ciepła, panele fotowoltaiczne). Obiekty te będą pełniły funkcję edukacyjną oraz społeczną w ramach zadań świetlicy wiejskiej.

Plac budowy, na którym powstanie świetlica wiejska w Rusku został już przekazany wykonawcy zadania. W Mazurowicach rozpoczęły się pierwsze prace polegające na wykonaniu ław fundamentowych żelbetowych pod budynek.

Warto przypomnieć, że procedura wyłonienia obydwu wykonawców budowy świetlic rozpoczęła się na początku tego roku. Przeprowadzono, aż cztery postępowania przetargowe, odrębne na budowę świetlicy w Mazurowicach i Rusku. Proces wyłaniania wykonawców, trwał kilka miesięcy, ale przyniósł w efekcie oczekiwany rezultat. Pod koniec roku mieszkańcy obydwu sołectw powinni cieszyć się już nowymi świetlicami.

– Podpisanie umowy z wykonawcą cieszy ogromnie, a w tym przypadku podwójnie. Po pierwszym przetargu wyłonił się smutny obraz, nie do udźwignięcia finansowo przez gminę. Oferty przekraczały o ok. 400 tys. zł nasz budżet i wszystko wskazywało na to, że taniej nie będzie. Podjęliśmy wtedy decyzję o unieważnieniu postępowania, przygotowując kolejne ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia. W konsekwencji wyłoniliśmy wykonawcę, ostateczny koszt budowy będzie niższy od pierwotnego o ok 500 tys. złotych oraz niższy od zaplanowanej w budżecie kwoty o ok 70 tys. To niewątpliwie wspaniała wiadomość i sukces pracowników mojego urzędu, za co im serdecznie dziękuję – wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

 Będziemy na bieżąco informować o postępowaniu prac na budowach.

„Budowa demonstracyjnych świetlic wiejskich w miejscowościach Mazurowice i Rusko”
Oś priorytetowa – 3 – Gospodarka niskoemisyjna, 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 1.OSI – 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym – OSI

Share This