PREZYDENT 2020 Głosowanie – II tura 12.07.2020

 INFORMACJA

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że przeprowadzanie ponownego – drugiego – głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.
Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Wyborca głosujący korespondencyjne przekazuje kopertę zwrotną zawierającą:

1)  zaklejoną kopertę z kartą do głosowania,

2)  wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

osobiście lub za pośrednictwem innej osoby:

1)  wrzuca do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy,

lub

2)  dostarcza kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

Wyborca może w dniu głosowania, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

UWAGA!

  • do 3 lipca, można składać wnioski do urzędu gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
  • do 7 lipca, można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,
  • do 10 lipca, można składać do urzędu gminy właściwej na miejsce ujęcia w spisie wyborców wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (nie dotyczy to wyborców, którzy pobrali zaświadczenie przed pierwszym głosowaniem)

 

 

Share This