Oczyszczalnia ścieków w Malczycach – przykładem dla innych gmin

Lip 29, 2020

Oczyszczalnia ścieków w Malczycach to wielomilionowa, nowoczesna inwestycja, której budowę ukończono w 2018 roku. Powstała oczyszczalnia wzbudza zainteresowanie innych samorządów, które w najbliższej przyszłości planują podobne inwestycje w swoich gminach. W ostatnim tygodniu wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski oraz prezes MUK Jarosław Arciszewski spotkali się z samorządowcami z gminy Zawonia – wójt gminy Zawonia Agnieszką Werstą oraz kierownikiem referatu gospodarki wodnej i ochrony środowiska Sławomirem Franią, którzy z zainteresowaniem przyglądali się funkcjonowaniu naszej oczyszczalni z planami na budowę podobnego obiektu w swojej gminie.

Powstanie oczyszczalni ścieków w Malczycach, zostało zainicjowane na przełomie 2015 – 2016 roku, wtedy rozpoczęto prace nad  projektem oraz inwentaryzacje obiektów na terenie oczyszczalni. To zaowocowało w 2016 roku możliwością ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Gmina Malczyce wraz z Malczyckimi Usługami Komunalnymi przystąpiły do złożenia wniosków i tym samym pozyskały drugą co do wielkości dotację, rekordową dla gminy z dotychczasowych środków z UE. Otrzymane ostatecznie dofinansowanie po korektach wyniosło 6,9 mln zł,  pojawiła się też możliwość odzyskania podatku VAT od całej inwestycji, doliczając odzyskany podatek,  wysokość zwróconych do budżetu środków to kwota prawie 9 mln zł.

Oczyszczalnia ma przepustowość 710 m³ ścieków na dobę, pracuje w technologii Bio-Pak i w układzie przepływowym z sekwencyjnym, naprzemiennym oczyszczaniem porcji ścieków. Jest to oczyszczalnia zblokowana, a główne procesy technologiczne odbywają się w reaktorze biologicznym, który stanowi jedna komora osadu czynnego wyposażona w osadniki wtórne, piaskownik i selektor.

Share This