Najniższy od lat stan zadłużenia gminy Malczyce

Mar 25, 2020

Opinie na temat zadłużania się samorządów są bardzo różne, ale i bardzo skrajne są różnice pomiędzy zamożnością poszczególnych samorządów w Polsce. Bardzo trudno w sposób jednoznaczny określić, gdzie leży granica długu, do jakiej mogą zadłużać się samorządy, aby nie utracić zdolności do bieżącego obsługiwania zobowiązań wobec społeczności lokalnej, kredytobiorców oraz innych wierzycieli, w tym dostawców dóbr i usług, a jednocześnie nie ograniczać możliwości swojego rozwoju.

Gmina Malczyce, pomimo intensywnego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat należy do grona najbiedniejszych i niestety aby sytuację tą zmienić potrzeba jeszcze wielu lat wysiłków i starań oraz wytężonej pracy. Jeśli chodzi natomiast o sam fakt zadłużania się gmin to przytaczając tezę  prof. Pawła Swianiewicza z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalisty w zakresie polityki lokalnej i finansów samorządowych, można stwierdzić że ,,zadłużanie się przez samorząd nie jest niczym złym, a czasami jest wręcz dobre. Kiedy samorząd jest mniej zadłużony, to wcale nie znaczy, że jest w lepszej kondycji finansowej, a samorządy bardziej zadłużone nie są zawsze w gorszej sytuacji. Zazwyczaj gminy biedne, w słabej kondycji finansowej, nie są zadłużone, bo nie mają pomysłów i możliwości realizowania programów rozwojowych. Trudniej im także ubiegać się o kredyt’

https://www.prawo.pl/samorzad/zadluzenie-samorzadow-kto-ponosi-ryzyko,295140.html

Analizując poziom zadłużenia gminy Malczyce na przestrzeni lat można stwierdzić że poziom zadłużenia z roku 2014, który oscylował na poziomie 7 mln zł w ciągu 5 lat obniżył się w 2020 roku do najniższego poziomu ok 5 mln zł, co daje dzisiaj najniższe od lat zadłużenie gminy Malczyce per capita (w przeliczeniu na mieszkańca) na poziomie ok 900 zł. Należy zauważyć, że pomimo tak dużej redukcji zadłużenia, ani mieszkańcy ani sam rozwój gminy nie został zachwiany, a wręcz przeciwnie realizowane były ambitne cele, a sam rozwój gminy nabrał intensywności wcześniej nie odnotowywanej.

Niestety jesteśmy małą gminą o ograniczonym budżecie i możliwościach finansowych, ale to nie usprawiedliwia nas z rezygnowania z ambitnych planów i inwestycji, na które czekają nasi mieszkańcy. Tu pojawia się prawdziwe wyzwanie, przed którym każdego dnia stają urzędnicy pracujący w malczyckim magistracie, któremu trzeba sprostać realizując plany i zamierzenia adekwatne do możliwości budżetu oraz naszej determinacji  – wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski

Share This