Grafik dyżurów doradczych w lipcu 2020 LGD

Cze 26, 2020

W związku z ogłoszonymi naborami o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
zapraszamy na doradztwo wyjazdowe na terenie wszystkich gmin objętych 
Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich.

Grafik dyżurów doradczych w lipcu 2020 roku dostępny jest w załączniku 
oraz na stronie:
https://lgdodra.pl/leader/doradztwo-i-szkolenia/


Doradztwo jest świadczone indywidualnie w miejscach i godzinach 
wskazanych w grafiku, ale prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie terminu, 
tak abyśmy mogli zaplanować czas dla jednego beneficjenta. Umawiać można 
się pod nr tel. 76/858 45 45, 509 347189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl
Share This