KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Gru 6, 2018

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej uprzejmie informuje wszystkich Podatników, że od dnia 15.02.2019 r. zostanie uruchomiona nowa usługa Twój e-PIT umożliwiająca złożenie zeznania podatkowego za 2018 rok – PIT-37 i PIT-38.

Usługa będzie dostępna dla podatników rozliczających się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci. Urząd przygotuje zeznanie podatkowe dla wszystkich podatników. Podatnik będzie mógł samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe – wówczas zeznanie złożone przez podatnika będzie obowiązujące lub skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT.

Urząd udostępni zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-38 w wersji elektronicznej na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl

Urząd Skarbowy wypełni zeznanie bazując między innymi na:

– informacjach od płatników, przekazywanych w PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-40A;

– informacjach od podatników, zawartych w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły, np. ulga na dzieci, nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazany został 1% podatku należnego;

– informacjach znajdujących się w rejestrach własnych administracji skarbowej, np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika;

 

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT należy wejść na portal podatkowy www.podatki.gov.pl,

a następnie:

  • Podać dane uwierzytelniające w jednej z dwóch dostępnych możliwości:
  • Identyfikator podatkowy PESEL, kwota przychodu z zeznania podatkowego za 2017 rok, kwota przychodu z jednej informacji od płatników za rok, za który składane jest zeznanie lub
  • Identyfikator podatkowy NIP, data urodzenia, kwota przychodu z zeznania podatkowego za 2017 rok, kwota przychodu z jednej informacji od płatników za rok, za który składane jest zeznanie lub
  • Skorzystać z profilu zaufanego

 

Opcje, z których może skorzystać podatnik:

  • Jeśli nie zrobi nic, wówczas 30.04.2019 r. rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne z jego złożeniem,
  • Może sprawdzić i zaakceptować zeznanie bez zmian oraz wygenerować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
  • Może poprawić zeznanie w zakresie: wyboru opodatkowania (wspólnie z małżonkiem/osoba samotnie wychowująca dzieci), wskazania numeru KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku, a także uzupełnić o dane, których nie posiada Urząd (odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego lub na cele krwiodawstwa, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu użytkowania Internetu, wpłaty dokonane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), następnie może zaakceptować zmienione przez siebie zeznanie oraz wygenerować UPO,
  • Odrzucić przygotowane zeznanie,
  • Rozliczyć się samodzielnie w wybranej przez siebie formie innej niż usługa Twój e-PIT. Wówczas rozliczone w usłudze zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

 

Korzyści dla podatnika w związku z usługą Twój e-PIT– między innymi szybszy zwrot nadpłaty podatku – maksymalnie do 45 dni.

Share This