18 listopada, wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski uczestniczył w zdalnym posiedzeniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Aglomeracji Wrocławskiej, której gmina Malczyce od 2016 r. jest członkiem.  Podczas spotkania online, przedstawiciele gmin członkowskich omówili podjęte uchwały. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jacek Kowalski z inicjatywy przewodniczącego Stowarzyszenia Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, zaproponował m.in. rozwiązanie pozwalające na przekazaniu części środków, jakie są gromadzone w ramach składek członkowskich gmin, na konkretne działania inwestycyjne. Stowarzyszenie utworzy fundusz solidarnościowy, z rozdysponowanych środków do gminy Malczyce trafi 75.000 zł dotacji na działania inwestycyjne. Oprócz tej inicjatywy, Stowarzyszenie również wyodrębniło tzw. specjalny fundusz, który będzie rezerwą przy wsparciu w sytuacjach nadzwyczajnych i będzie on wynosił do 20 000 zł.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla naszej gminy, w związku z propozycją Zarządu Aglomeracji Wrocławskiej do budżetu gminy trafi dodatkowa kwota, na zadania inwestycyjne. Przypomnę, że roczna składka członkowska gminy do budżetu Stowarzyszenia wynosi 15 000 zł, więc z tej perspektywy jest to bardzo korzystne dla naszego samorządu. Chciałbym podziękować prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi, który zainicjował utworzenie takiego funduszu i zrezygnował w całości z prawa do korzystania z tych środków przez miasto Wrocław na rzecz gmin Aglomeracji Wrocławskiej – komentuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski

 

Share This