Informacja z referatu rolnictwa

Kwi 11, 2018

Drodzy mieszkańcy,

 W związku z prowadzonymi pracami na polach tj.nawożenie organiczne obornikiem, mamy na uwadze unoszący się odór na terenie gminy Malczyce. Zabiegi nawożenia są niezbędne, a ich realizacja w okresie od wiosny do późnej jesieni nie narusza przepisów. W prawie nie funkcjonuje bowiem dyrektywa odorowa, stąd organ nie może zakazać wywożenia obornika i gnojówki na pole, tylko z tego powodu, że zapach jest uciążliwy dla otoczenia. Z uwagi na 3 908 ha powierzchni rolnej, co stanowi 74,3 % terenu naszej gminy, sytuacja jest nieunikniona.

    Rolników prosimy, aby nie naruszać zasad wymienionych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej. Przede wszystkim, aby zastosowane nawozy przykrywać lub wymieszać z glebą nie później, niż następnego dnia po ich zastosowaniu, a najlepiej niezwłocznie, aby zmniejszyć uciążliwość zapachową do minimum. 

Share This