Informacja o działaniach w placówkach edukacyjnych gminy Malczyce w roku 2020 – podsumowanie działań

Sty 14, 2021

Od 1 września 2016 roku trwa zainicjowana przez wójta gminy Malczyce Piotra Frankowskiego współpraca gminy Malczyce, a w szczególności placówek oświatowych z Instytutem Badań w Oświacie.

W ramach współpracy Instytut zapewnia gminie merytoryczne wsparcie w zakresie zarządzania jednostkami oświatowymi, m.in. pomaga zrozumieć procesy oświatowe, współuczestniczy w tworzeniu i realizacji programów edukacyjnych; wspomaga dyrektorów w zakresie kierowania kształceniem kompetencji kluczowych uczniów.

-Instytut Badań w Oświacie przygotowuje corocznie w formie sprawozdawczej podsumowanie działań w placówkach oświatowych naszej gminy. Chcielibyśmy przedstawić je Państwu, szczególnie, że w minionym roku forma edukacji naszych najmłodszych mieszkańców w dużej części opierała się na nauce zdalnej – komentuje wójt gminy Malczyce Piotr Frankowski.

Informacja o działaniach w placówkach edukacyjnych Gminy Malczyce w roku 2020

1.Rok 2020 był szczególny dla placówek. Ze względu na pandemię od 12 marca 2020 r. do końca roku szkolnego 26 czerwca 2020 r. w szkole podstawowej prowadzone były zajęcia w formie online, nawet wtedy gdy klasy I -III mogły mieć zajęcia stacjonarne. Rodzice nie wyrazili zgody na powrót dzieci. Ponownie sytuacja wróciła 26 października 2020r dla klas IV -VIII, a od 9 listopada 2020 r. dla klas I – III i trwa do obecnej chwili. W pierwszym okresie nauczyciele pracowali na e-dzienniku, poczcie mailowej, portalu Librus. Od 25 marca wdrożono platformę Microsoft Teams. W pierwszym okresie napotykano na wiele problemów zarówno sprzętowych, jak i łączności internetowej. W okresie jesiennym nauczanie odbywa się bez problemów.

W ramach projektów „Zdalna Szkoła plus”, „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość w Gminie Malczyce”, mBanku – wzbogacono szkołę o 37 laptopów, 25 tabletów, 2 urządzenia multimedialne oraz 4 rzutniki multimedialne.

W przedszkolu zajęcia zdalne prowadzone były od 16 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.
Kontakt z rodzicami dzieci nauczyciele utrzymywali poprzez stronę internetową i pocztę elektroniczną przedszkola. Były to również grupy prywatne na Facebook, aplikacje Messenger czy WhatsApp. W przeciwieństwie do szkoły, przedszkole miało utrudnioną pracę, ze względu na brak odpowiedniego sprzętu do pracy online. Od 1 lipca 2020 r. po przygotowaniu pomieszczeń do warunków określonych przez GIS w przedszkolu rozpoczęto zajęcia stacjonarne i w tym trybie pracuje do chwili obecnej.

Okres pracy zdalnej jest okresem szczególnie trudnym dla wszystkich podmiotów – uczniów, nauczycieli, rodziców.

2.Mimo pracy zdalnej placówki zrealizowały zadania w formie online:

  1. Projekt: Szkolna Gala Talentów
  2. Stworzono stronę internetową Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
  3. Lekcje z Temidą – spotkania online z radcą prawnym
  4. Dzieje liczby, czyli historia wynalazku – warsztaty matematyczne
  5. Matematyczne origami – warsztaty prowadzone przez rodzica
  6. Młody programista programowanie w języku Pythona – 6 uczniów we współpracy z Aglomeracją Wrocławską
  7. Lekcja Enter – projekt unijny realizowany na Dolnym Śląsku – 6 nauczycieli, wicedyrektor
  8. Nauka inwestycją w Twoją przyszłość w Gminie Malczyce –zakończenie zajęć edukacyjnych.
  9. Wizerunek Św.Mikołaja – konkurs facebookowy ogłoszony przez wójta gminy Malczyce
  10. 19 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej i zimowej „ Ten magiczny czas” – zajęcie przez przedszkole 3 miejsca w kategorii przedszkole.

3. Sukcesy naszych uczniów:
6 uczniów zakwalifikowało się do powiatowego etapu konkursu zDolny Ślązak 2020, a 1 uczeń uzyskał wyróżnienie w
konkursie czytania Pokaż co czytasz. Uczniowie angażowali się w konkursy tj.: Historia Malczyc w dwudziestoleciu
wojennym, Losy mojej rodziny – historie na fotografii zapisane, Ślady Niepodległości na ziemi malczyckiej, Polskie
początki w niemieckich Malczycach czy
w konkursie plastycznym: Wiosenne inspiracje, otrzymując nagrody oraz
wyróżnienia.

4. Przedszkole realizując projekt Mały Miś w świecie wielkiej literatury zdobyło certyfikaty dla placówki jak i nauczycieli. Wzięło udział w wielu programach: Czyściochowe przedszkole, Kreatywność budzi w nas muzyka, Z kulturą mi do twarzy, Moje zdrowie, moja siła, wielka moc, Mamo, tato wolę wodę. W przedszkolu zorganizowano przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka, występy w GOK z okazji WOŚP, udział w orszaku Trzech Króli. Mimo pandemii życie przedszkolaków płynie ciekawie, nauczycielki organizują wiele ciekawych imprez np. dzień przedszkolaka, kobiet, chłopców, jeża, kredki, dyni, postaci z bajek, Mikołaja itp.

5. Instytut Badań w Oświacie wspólnie z nauczycielami przedszkola i szkoły opracował Program edukacji ekologicznej gminy Malczyce – dla świata, dla siebie” opracowany na rok szkolny 2020/21. Będzie on realizowany w trakcie zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych, wycieczkach szkolnych, imprezach środowiskowych, w ramach działalności świetlic szkolnych i wiejskich przy współpracy z GOK i mieszkańcami gminy. Do działań włączyła się Rada Rodziców SP i zakupiła „Serce” do zbiórki plastikowych nakrętek.

6. Instytut Badań w Oświacie przygotował również materiał do przeprowadzenia analizy nauczania zdalnego w okresie zamknięcia szkół wywołanego przez pandemię COVID-19.

7. Instytut Badań w Oświacie współpracował z gminą w zakresie arkuszy organizacyjnych placówek. Wspólnie wypracowano zadania w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej, ujednolicono dokumentację. Dopracowano plany finansowe placówek związanych z doskonaleniem nauczycieli.

 

Sprawozdanie przygotowała:
Krystyna Gęsiak-Piątkowska                 

Share This