Celem niniejszego konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu, poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia w gminach, w tym zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi .

W ramach zadania zagospodarowany zostanie teren przy ulicy Pocztowej w Malczycach.

Niebawem opublikujemy szczegółowe informacje o zaplanowanych działaniach.

Share This