Gmina Malczyce otrzymała dofinansowanie na usunięcie wyrobów azbestowych w 2019 roku!

Sie 12, 2019

W ramach konkursu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu związanego z  realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019 Gmina Malczyce otrzymała dofinansowanie w kwocie 27 963,49 zł, co pozwoli na usunięcie około 39,947 Mg niebezpiecznego odpadu. W tym roku wykonawcą zadania będzie firma Paź Bogusław  z siedzibą w Świniarach Starych BN, 27-670 Łoniów.

Share This