Dofinansowanie na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

sty 17, 2022

Gmina Malczyce pozyskała środki z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Wysokość otrzymanej dotacji z Funduszu Solidarnościowego to 67.626,00 zł.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach.

Share This
Skip to content