Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Mar 16, 2020

ZUS uruchomił dodatkową infolinię pod numerem: 22 560 16 00:

  • ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
  • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

Koronawirus – Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS

OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Share This